YONG เคาะราคาไอพีโอ 2.50 บาท/หุ้น เปิดจองซื้อ 21-22, 25 ก.ค. เตรียมเทรด mai 2 ส.ค. นี้

YONG เคาะราคาไอพีโอ 2.50 บาท/หุ้น เปิดจองซื้อ 21-22, 25 ก.ค. เตรียมเทรด mai 2 ส.ค. นี้

นายสรรเพชญ ศลิษฏ์อรรถกร  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน) หรือ YONG ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ และให้บริการติดตั้งโครงสร้างสำเร็จรูป  พร้อมด้วยนายวรชาติ ทวยเจริญ  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงิน และนายชนะชัย จุลจิราภรณ์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด  ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้น YONG  ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกันภายหลังลงนามในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชน (IPO) ของ YONG ร่วมกับ ผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทหลักทรัพย์ในฐานะผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)
โดย YONG เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชน (IPO) จำนวน 180  ล้านหุ้น กำหนดราคาไอพีโอหุ้นละ 2.50 บาท/หุ้น เปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 21-22 และ 25 ก.ค. นี้  คาดเข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ วันที่ 2 ส.ค. นี้  โดยเงินระดมทุนใช้ก่อสร้างโรงงาน ขยายกำลังการผลิตรองรับความต้องการคอนกรีตเพิ่มขึ้นตามแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และงานก่อสร้างของประเทศ