NER เตรียมขายหุ้นกู้ ชูดอกเบี้ยสูง 5.65% และ 6.40% เสนอขายวันที่ 5 – 7 ก.ย.นี้

NER เตรียมขายหุ้นกู้ ชูดอกเบี้ยสูง 5.65% และ 6.40% เสนอขายวันที่ 5 - 7 ก.ย.นี้

บมจ.นอร์ทอีส รับเบอร์ หรือ NER เตรียมขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2565 จำนวน 2 ชุด อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 5.65% และชุด 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 6.40% ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ในวันที่ 5 – 7 กันยายน 2565 ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้และนายหน้าซื้อขายตราสารหนี้รวม  13 แห่ง

นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)  หรือ NER ผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และยางผสม เพื่อจำหน่ายไปยังผู้ผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ และกลุ่มผู้ค้าคนกลาง ทั้งในและต่างประเทศ เปิดเผยว่า บริษัทได้รับการอนุมัติการขายหุ้นกู้จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  และได้แต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้และนายหน้าซื้อขายตราสารหนี้รวม 13 แห่ง เพื่อเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาว จำนวน 2 ชุด ได้แก่ หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.65% ต่อปีและ หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.40% ต่อปีโดยหุ้นกู้ทั้ง 2 ชุด จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้

นอกจากนี้ นายชูวิทย์ กล่าวว่าหุ้นกู้ชุดนี้ได้รับความสนใจอย่างมาก และมั่นใจว่าจะประสบความสำเร็จในการขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เนื่องจากทาง NER มีผลการดำเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่องมาตลอด อีกทั้งยังมีการบริหารจัดการความเสี่ยงในภาวะที่เศรษฐกิจและยางพารามีความผันผวน รวมทั้งมีการนำพลังงานสะอาดมาใช้ในโรงงานที่สามารถช่วยลดต้นทุนได้ดี

สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ NER มีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้และนายหน้าซื้อขายตราสารหนี้รวม 13 แห่ง ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ,บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด , บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) , บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด , บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) , บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) , บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) , บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด , บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) , บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด , บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ,  บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด  และนายหน้าซื้อขายตราสารหนี้ บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนเอเชีย เวลท์ จำกัด ด้านนายทะเบียนหุ้นกู้มี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และผู้แทนผู้หุ้นกู้ คือ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการ

ด้านนายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า สำหรับวัตถุประสงค์การใช้เงิน บริษัทจะนำเงินไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการซื้อวัตถุดิบ และ/หรือสต๊อกสินค้าคงเหลือ

นอกจากนี้ NER ยังได้รับการจัดอันดับเครดิตขององค์กรอยู่ที่ระดับ “BBB-” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา