MTW เซ็นอันเดอร์ไรท์ เคาะขาย IPO หุ้นละ 2.88 บ.

MTW เซ็นอันเดอร์ไรท์ เคาะขาย IPO หุ้นละ 2.88 บ.

คุณกฤตเมธ ตั้งพิชญโพธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เมคทูวิน โฮลดิ้ง (MTW) ลงนามสัญญาแต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป พร้อมแต่งตั้งผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายอีก ราย ได้แก่  บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด  โดย MTW จะเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 87 ล้านหุ้น กำหนดราคาเสนอขาย ที่ 2.88 บาท/หุ้น เปิดจองซื้อในวันที่ 25, 28-29  พ.ย. 65 และเตรียมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai)