‘พรีโมฯ’ หรือ PRI คาดเข้าเทรดในวันที่ 30 พ.ย.นี้ หลังนักลงทุนจองซื้อหุ้น IPO คึกคัก ชูความแตกต่างด้านการให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับอสังหาฯ แบบครบวงจร โชว์กำไรสุทธิ 9 เดือนแรก เติบโตก้าวกระโดด 128.17%

‘พรีโมฯ’ หรือ PRI คาดเข้าเทรดในวันที่ 30 พ.ย.นี้ หลังนักลงทุนจองซื้อหุ้น IPO คึกคัก ชูความแตกต่างด้านการให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับอสังหาฯ แบบครบวงจร โชว์กำไรสุทธิ 9 เดือนแรก เติบโตก้าวกระโดด 128.17%

บมจ.พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น หรือ PRI คาดว่าจะนำหุ้นเข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในวันที่ 30 พฤศจิกายนนี้
หลังนักลงทุนตอบรับจองซื้อหุ้น IPO อย่างคึกคัก ชูความแตกต่างด้านการให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับอสังหาริมทรัพย์แบบ
ครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ วางแผนขยายธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ และลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อขับเคลื่อนการให้บริการอย่างต่อเนื่อง โชว์ 9 เดือนแรกของปี 2565 อยู่ที่ 156.02 ล้านบาท เติบโตก้าวกระโดด 128.17% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 

            นางสาวจตุพร วิไลแก้ว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ คาดว่าจะนำหุ้นเข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในวันที่ 30 พฤศจิกายนนี้ โดยใช้ชื่อย่อ “PRI” (พีริ) ในการซื้อขายหลักทรัพย์ หลังจากที่ได้รับการตอบรับอย่างคึกคักจากนักลงทุนในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) เมื่อวันที่ 22 – 24 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ส่งผลให้สามารถระดมทุนได้ตามเป้าหมาย แสดงถึงความเชื่อมั่นจากนักลงทุนที่มีต่อปัจจัยพื้นฐานและศักยภาพการดำเนินงานของบริษัทฯ

          ทั้งนี้ PRI มีจุดเด่นที่แตกต่างจากผู้ประกอบการรายอื่นในธุรกิจ โดยเป็นผู้ให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร (วันสต็อปเซอร์วิส) ครอบคลุมธุรกิจหลัก 3 กลุ่ม ได้แก่ ) ธุรกิจที่ปรึกษาและออกแบบทางวิศวกรรม (Pre-Living Services) เช่น บริการที่ปรึกษาและควบคุมงานก่อสร้าง, บริการออกแบบสถาปัตยกรรม งานวิศวกรรมโครงสร้าง เป็นต้น 2) ธุรกิจบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ (Living Services) เช่น การรับบริหารนิติบุคคลอาคารชุด บ้านจัดสรร อาคารสำนักงาน, จัดหาผู้เช่าห้องชุด, รับบริหารจัดการอสังหาฯ เพื่อเช่าระยะยาว เป็นต้น และ 3) ธุรกิจให้บริการหลังการขายอสังหาริมทรัพย์ (Living & Earning Services) เช่น บริการออกแบบตกแต่งภายใน, ตกแต่งพื้นที่ส่วนกลางและสำนักงานขายโครงการอสังหาฯ, ทำความสะอาดภายใน
ที่พักอาศัย, บริการช่างและขนย้ายสิ่งของ เป็นต้น จึงสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าโครงการได้ตั้งแต่ต้นจนจบ ตั้งแต่การเป็นที่ปรึกษา หาผู้ร่วมทุน ออกแบบก่อสร้าง จนถึงการโอนกรรมสิทธิ์และให้บริการหลังการขาย รวมถึงมีบริการด้านการ
อยู่อาศัยที่หลากหลายแก่ลูกค้ารายย่อยเพื่อตอบโจทย์และเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้ชีวิต นอกจากนี้ยังมีฐานลูกค้าจากบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ และมีรายได้อย่างสม่ำเสมอจากสัญญาให้บริการในระยะยาวและการให้บริการเป็นรายครั้ง

          บริษัทฯ ได้วางแผนขยายธุรกิจด้านการให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร เพื่อสร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและต่อเนื่อง โดยจะมุ่งขยายธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ และการลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อขับเคลื่อนการให้บริการ (Tech Service Company) แก่ลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีเป้าหมายเป็นผู้นำในธุรกิจให้บริการด้านอสังหาฯ สมัยใหม่แบบครบวงจรและเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ขณะที่ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2562 – 2564 มีรายได้รวม 255.69 ล้านบาท 266.51 ล้านบาท และ 489.56 ล้านบาทตามลำดับ เติบโตเฉลี่ย 30.48% ต่อปี และมีกำไรสุทธิ 34.52 ล้านบาท 40.05 ล้านบาท และ 111.25
ล้านบาทตามลำดับ เติบโตเฉลี่ย 74.09% ต่อปี ส่วนผลการดำเนินงานงวด 9 เดือนแรกของปี 2565 มีรายได้รวม 604.26 ล้านบาท เติบโต 95.92% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีกำไรสุทธิ 156.02 ล้านบาท เติบโต 128.17% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากรายได้ทั้ง 3 กลุ่มธุรกิจเติบโตได้ดี ควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีรายได้จากการให้บริการนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ที่ดินและการจัดหาผู้ร่วมทุนพัฒนาโครงการอสังหาฯ เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นรายได้จากงานโปรเจ็กต์ที่มีอัตรากำไรที่ดี  ขณะที่อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ณ งวด 9 เดือนแรกของปี 2565 อยู่ที่ 61.62% และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) อยู่ที่ 81.20%

นายประเสริฐ ตันตยาวิทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน
กล่าวว่า บมจ.พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น เป็นผู้ประกอบการชั้นนำในธุรกิจให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับอสังหาริมทรัพย์ที่มีศักยภาพเติบโตสูง โดยมีจุดเด่นด้านการให้บริการแบบครบวงจรตั้งแต่ก่อนเข้าอยู่อาศัย เข้าอยู่อาศัยแล้วและบริการหลังการขายอสังหาริมทรัพย์ จึงมีระบบนิเวศ (Eco System) ทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง อีกทั้งยังเป็นบริษัทเรือธงในธุรกิจดังกล่าวของ บมจ.ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ มีฐานลูกค้าหลากหลายทั้งที่เป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์และลูกค้ารายย่อยของ บมจ.ออริจิ้น
พร็อพเพอร์ตี้ (บริษัทแม่) และโครงการอสังหาริมทรัพย์และลูกค้ารายย่อยทั่วไป นอกจากนี้ยังมีผลการดำเนินงานเติบโตแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง แม้ในช่วง 2 - 3 ปีที่ผ่านมาภาพรวมเศรษฐกิจจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ขณะที่การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ นั้น บมจ.พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จะนำเงินจากการระดมทุนไปใช้ขยายกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจในปัจจุบัน พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้สำหรับการให้บริการลูกค้าและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

          นางสาวยอดฤดี สันตติกุล กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย กล่าวว่า การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ของ บมจ.พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น เมื่อวันที่ 22 – 24 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 15 บาท ได้รับการตอบรับอย่างคึกคักจากนักลงทุนที่แสดงความต้องการจองซื้อมากกว่าจำนวนหุ้น IPO ที่จัดสรรไว้ และสามารถปิดการเสนอขายหุ้น IPO ได้ตามเป้าหมายจำนวนทั้งสิ้น 80 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ครั้งนี้ สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อปัจจัยพื้นฐาน โดย บมจ.พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น มีศักยภาพที่จะเติบโตได้อีกมากตามการขยายตัวของธุรกิจอสังหาฯ และการสร้างสรรค์บริการใหม่ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับอสังหาฯ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าโครงการและรายย่อยแบบวันสต็อปเซอร์วิส พร้อมนำเทคโนโลยีทันสมัยเข้ามายกระดับการให้บริการและการเข้าถึงลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมใช้บริการอย่างต่อเนื่องและขยายฐานลูกค้าใหม่