META ร่วมจัดกิจกรรมภายใต้ “โครงการรวมใจรักษ์สวนป่าชายเลนทูลกระหม่อม” ย้ำแนวคิดคืนประโยชน์เพื่อสังคม

META ร่วมจัดกิจกรรมภายใต้ “โครงการรวมใจรักษ์สวนป่าชายเลนทูลกระหม่อม” ย้ำแนวคิดคืนประโยชน์เพื่อสังคม

บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ “META” ผู้ดำเนินธุรกิจพลังงานทดแทนและสินเชื่อรายบุคคลอย่างถูกกฎหมายในประเทศไทย รวมพลจัดกิจกรรม CSR ประจำปีภายใต้โครงการ “รวมใจรักษ์สวนป่าชายเลนทูลกระหม่อม” ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา โดยวัตถุประสงค์แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งบริษัทฯ เล็งเห็นว่าเป็นสิ่งที่ทุกองค์กรควรตระหนักและให้ความใส่ใจ โดยไม่มุ่งแต่การกอบโกยผลประโยชน์จากสังคมเพียงอย่างเดียว

นอกจากนี้ META ยังเปิดเผยอีกด้วยว่า “การจัดกิจกรรม CSR ประจำปีในครั้งหน้า บริษัทฯ อยากพาพนักงานร่วมทำกิจกรรม CSR ในการช่วยซ่อมแซมสถานศึกษาในถิ่นทุรกันดาร อาทิ ทาสีรั้ว ซ่อมแซมห้องน้ำ สร้างห้องสมุด เป็นต้น เนื่องจากบริษัทฯ มองว่าจะเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้พนักงานร่วมแรงร่วมใจในการทำงาน ซึ่งเป็นการกระตุ้นการทำงานเป็นทีมและสร้างความสามัคคีในการทำงานร่วมกันอย่างมีนัยสำคัญต่อไป”