บอร์ด NUSA อนุมัติลงทุนธุรกิจด้านพลังงานเคาะวงเงิน 1,000 ล้านบาท พุ่งเป้าเลือก DEMCO เป็นเป้าหมายในการลงทุน เล็งผลงานนิวไฮต่อเนื่อง

บอร์ด NUSA อนุมัติลงทุนธุรกิจด้านพลังงานเคาะวงเงิน 1,000 ล้านบาท พุ่งเป้าเลือก DEMCO เป็นเป้าหมายในการลงทุน เล็งผลงานนิวไฮต่อเนื่อง

บอร์ด NUSA อนุมัติลงทุนธุรกิจด้านพลังงานเคาะวงเงิน 1,000 ล้านบาท

พุ่งเป้าเลือก DEMCO เป็นเป้าหมายในการลงทุน  เล็งผลงานนิวไฮต่อเนื่อง 

            บอร์ด NUSA  ไฟเขียวลงทุนซื้อหุ้น DEMCO ดำเนินธุรกิจพลังงานและพลังงานทดแทน ในวงเงิน 1,000 ล้านบาท ผลจากรับรู้ยอดรายได้ที่ปรับตัวสูงขึ้น จากโครงการภาครัฐและเอกชน เผยตุน BACKLOG ปี 2565 มูลค่ากว่า 3,000 ล้านบาทซึ่ง NUSA ได้ทำบิ๊กล็อต เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 โดยซื้อหุ้น DEMCO จำนวน 170,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 5 บาท คิดเป็นเงิน 850,000,000 บาท ทำให้ NUSA เป็นผู้ถือหุ้นอันดับ 1 ของ DEMCO ในสัดส่วนมากกว่า 23 % มั่นใจหนุนรายได้ปีนี้เข้าเป้า ทำนิวไฮต่อเนื่อง

ฝ่ายบริหารของ NUSA ได้คัดเลือก DEMCO เป็นเป้าหมายในการลงทุน โดยมีข้อมูลจุดแข็งของ DEMCOให้บอร์ดประกอบการตัดสินใจ ดังนี้

1.เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทที่ประกอบธุรกิจพลังงานทดแทน และเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้า

 1.1 ถือหุ้นในบริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด สัดส่วน 4%

 1.2 ถือหุ้นโรงไฟฟ้าในโครงการไฟฟ้าพลังงานลม สัดส่วน 57.90 MW

 1.3 ถือหุ้นโรงไฟฟ้าในโครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สัดส่วน 3.00 MW

 1.4 เป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าในโครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 5.20  MW

2.เป็นบริษัทรับเหมาด้านวิศวกรรมไฟฟ้าครบวงจร

 2.1 มีผลงานก่อสร้างระบบสายส่ง ประเภทสายใต้ดิน ที่แรงดัน 115 เควี

 2.2 มีผลงานก่อสร้างระบบสายส่ง ประเภทสายอากาศ ที่แรงดัน 500 เควี

 2.3 มีผลงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า ที่แรงดัน 500 เควี

  1. มีโรงงานผลิตเหล็กชุบสังกะสีที่ขึ้นVENDER LIST กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) ที่ระดับแรงดัน

    500 เควี โดยมีกำลังการผลิต 12,000 ตัน/ปี

  1. มีBACKLOG ปี 2565 มูลค่ากว่า 3,000 ล้านบาท

นายวิษณุ เทพเจริญ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) หรือ NUSA  ได้เปิดเผยว่า

“ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าลงทุนใน “บริษัท DEMCO ซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานและพลังงานทดแทน และการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีธุรกิจที่เกี่ยวกับด้านวิศวกรรมไฟฟ้าครบวงจร มีโรงงานผลิตเหล็กชุบสังกะสีที่ขึ้น VENDER LIST กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT ) ดำเนินธุรกิจจากทั้งโครงการภาครัฐและเอกชน   เป็นปัจจัยที่สนับสนุนให้ผลการดำเนินงานมีการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง  บอร์ด NUSA จึงอนุมัติให้เข้าลงทุนในธุรกิจด้านพลังงาน ในวงเงิน 1,000 ล้านบาท โดยฝ่ายบริหารได้คัดเลือก DEMCO เป็นเป้าหมายในการลงทุน ซึ่ง NUSA ก็ได้ทำบิ๊กล็อต เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ซื้อหุ้น DEMCO จำนวน 170,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 5 บาท คิดเป็นเงิน 850,000,000 บาท  ส่งผลให้ NUSA เป็นผู้ถือหุ้นอันดับ 1 ของ DEMCO ในสัดส่วนมากกว่า 23%    สำหรับวัตถุประสงค์การลงทุนครั้งนี้ ก็เพื่อขยายธุรกิจไปในกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทน และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มโอกาสในการเติบโตให้สอดคล้องกับแนวโน้มสถานการณ์โลกในปัจจุบัน”” นายวิษณุ กล่าว