ธนพิริยะ เปิดบ้าน ต้อนรับ Good Business Trip – Chiang rai เล่าเส้นทางความสำเร็จจากร้านชำขนาดเล็ก สู่อาณาจักรค้าปลีก ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ธนพิริยะ เปิดบ้าน ต้อนรับ Good Business Trip - Chiang rai เล่าเส้นทางความสำเร็จจากร้านชำขนาดเล็ก สู่อาณาจักรค้าปลีก ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

นายธนะพงศ์ พุฒิพิริยะ ทายาทรุ่นที่3 บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน) หรือ TNP ผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคในจังหวัดเชียงราย เปิดบ้านต้อนรับ Good Business Trip - Chiang rai จากนิตยสาร The Cloud ที่จัดทริปเดินทางไปศึกษาดูงาน ทำความรู้จัก และสัมผัสธุรกิจท้องถิ่นแนวคิดดี ที่สามารถยกระดับการเติบโต จากร้านขายของชำขนาดเล็ก ในจังหวัดเชียงราย มุ่งสู่มาตรฐานสากล  จนประสบความสำเร็จในฐานะร้านค้าปลีกท้องถิ่นรายแรกที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และได้เลือกให้ธนพิริยะ เป็นหนึ่งในโมเดลธุรกิจที่น่าสนใจ มาร่วมเสวนาเปิดแนวคิดการบริหารกิจการ วิสัยทัศน์ และการค้นหาจุดเด่น ซึ่งปัจจุบัน ธนพิริยะ ยังได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการค้าปลีกทั่วประเทศ มาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจในโมเดลค้าปลีกเพื่อความยั่งยืน โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา