“KCC” มอบเงินให้ รพ.ตำรวจ ใช้จัดซื้อเครื่องมือแพทย์

“KCC” มอบเงินให้ รพ.ตำรวจ ใช้จัดซื้อเครื่องมือแพทย์

บริษัท บริหารสินทรัพย์ ไนท คลับ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ KCC ผู้ดำเนินธุรกิจจัดหาและบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขาย และการปรับปรุงทรัพย์สินรอการขายเพื่อจำหน่าย นำโดย นายทวี กุลเลิศประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บริจาคเงิน 200,000 บาท ให้มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อจัดซื้อโคมไฟผ่าตัดแขวนเพดานห้องผ่าตัดออร์โธปิดิกส์ โดยมี พลตำรวจเอก ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พลตำรวจตรี สรวุฒิ เหล่ารัตนวรพงษ์ รองนายแพทย์ใหญ่ (สบ 7)  พลตำรวจตรี ทรงชัย สิมะโรจน์ เหรัญญิกมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และคณะ เป็นผู้รับมอบ ณ อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อเร็วๆ นี้