บีทีเอส กรุ๊ปฯ ประสบความสำเร็จอย่างสูงในการเสนอขาย “หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน” ที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนเกินคาด ต้องนำส่วนสำรองออกขายเพิ่ม รวมมูลค่าระดมทุน 20,000 ล้านบาท นับเป็นบริษัทเอกชนที่ออกหุ้นกู้ SLB ที่มีมูลค่ามากที่สุดในประเทศไทย

บีทีเอส กรุ๊ปฯ ประสบความสำเร็จอย่างสูงในการเสนอขาย “หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน” ที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนเกินคาด ต้องนำส่วนสำรองออกขายเพิ่ม รวมมูลค่าระดมทุน 20,000 ล้านบาท นับเป็นบริษัทเอกชนที่ออกหุ้นกู้ SLB ที่มีมูลค่ามากที่สุดในประเทศไทย

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ บีทีเอส กรุ๊ปฯ ประสบความสำเร็จในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-Linked Bonds : SLB) ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 25 และ 28-29 พฤศจิกายน 2565 ด้วยมูลค่าการออกหุ้นกู้ 13,000 ล้านบาท และเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและรายใหญ่จำนวน 7,000 ล้านบาท รวมเป็นการออกและเสนอขายหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนครั้งนี้ 20,000 ล้านบาท โดยมีนักลงทุนแสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าจำนวนที่เสนอขาย สะท้อนความมั่นใจของผู้ลงทุนต่อการเติบโตอย่างมั่นคงของบริษัทฯ และความตระหนักต่อการมีส่วนร่วมสร้างความยั่งยืนเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

นายสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์ ผู้อำนวยการใหญ่สายการเงิน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ผู้เสนอขายหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-Linked Bonds : SLB) ต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรกในประเทศไทย เปิดเผยว่า ผู้ลงทุนให้ความสนใจอย่างท่วมท้นในการจองซื้อหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ บริษัทจึงตัดสินใจใช้หุ้นกู้สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติม โดยบริษัทฯ ได้ออกและเสนอขาย SLB ให้แก่ประชาชนทั่วไปครั้งนี้เป็นมูลค่า 13,000 ล้านบาท และเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ในช่วงเวลาเดียวกัน มูลค่า 7,000 ล้านบาท เป็นการออกและเสนอขาย SLB ครั้งนี้รวม 20,000 ล้านบาท ซึ่งนับเป็นการออกหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของภาคเอกชนในประเทศไทยที่มีมูลค่ามากที่สุดในคราวเดียว และหากรวมกับการออก SLB เมื่อเดือนพฤษภาคม 2565 มูลค่า 11,000 ล้านบาท คิดเป็นการออกหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของบีทีเอส กรุ๊ปฯ ในปีนี้รวม 31,000 ล้านบาท ซึ่งนับเป็นบริษัทเอกชนที่ระดมทุนด้วยการออกหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนที่มีมูลค่าสูงที่สุดในปี 2565 อันแสดงถึงความมุ่งมั่นในการส่งเสริมความยั่งยืนตามกลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อมในระยะยาวของบริษัทฯ

“บริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกในประเทศไทย และยังได้จัดเสวนาให้ความรู้ความเข้าใจต่อประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับมิติใหม่ของการลงทุนหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน ซึ่งการได้รับการตอบรับอย่างท่วมท้นจากผู้ลงทุนสะท้อนให้เห็นถึงความตระหนักและความต้องการมีส่วนร่วมในการสร้างความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อมและสังคม และต้องขอขอบคุณผู้ลงทุน รวมทั้งขอขอบคุณสถาบันการเงินผู้จัดการการจัดจำหน่ายที่ทำให้การเสนอขายประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี และหลังจากนี้ บริษัทฯ จะมุ่งมั่นดำเนินการตามเป้าหมายด้านความยั่งยืนตามเงื่อนไขของการออกและเสนอขายหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนต่อไป” นายสุรยุทธกล่าว

ทั้งนี้ ผู้จองซื้อหุ้นกู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 ชุดใดชุดหนึ่งหรือหลายชุดในวันออกหุ้นกู้ (ไม่รวมถึงผู้รับโอนหุ้นกู้ในทอดต่อ ๆ ไป) จะได้รับสิทธิพิเศษเป็นคูปองแรบบิท ซีเล็คชั่น มูลค่า 200 (สองร้อย) บาท ซึ่งสามารถนำมาแลกเป็นสินค้า และ/หรือ บริการ และ/หรือ ส่วนลด มูลค่า 200 (สองร้อย) บาท ในแอปพลิเคชันแรบบิท ซีเล็คชั่น แอปช้อปปิ้งออนไลน์ที่รวมสารพัดไลฟ์สไตล์แกดเจ็ต (เว็บไซต์ https://m.rabbitselection.com) โดยผู้จองซื้อหุ้นกู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นกู้จะต้องทำการลงทะเบียนเพื่อรับบัตรกำนัลผ่านแอปพลิเคชันแรบบิท รีวอร์ดส ภายในวันที่ 31 มกราคม 2566 โดยรายละเอียด เงื่อนไข และข้อสงวนสิทธิ์ของสิทธิประโยชน์นี้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงสำหรับสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ของบริษัทที่ปรากฏในเว็บไซต์ https://www.btsgroup.co.th/storage/update/newsevent/2022/10/20221018-rabbit-th.pdf

ที่ผ่านมา บีทีเอส กรุ๊ปฯ มุ่งมั่นส่งเสริมความยั่งยืน โดยกำหนดกลยุทธ์ระยะยาวด้านการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Strategy) ด้วยการคงสถานะความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) และกำหนดให้เพิ่มสัดส่วนการใช้ไฟฟ้าที่มาจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) อย่างน้อย 10% ของการดำเนินงาน ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับการยอมรับในด้านการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนทั้งในระดับประเทศและระดับสากล อาทิ ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์ (DJSI) เป็นระยะเวลา 4 ปี ติดต่อกัน (ปี 2561-2564) ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนี FTSE4Good Index Series ประจำปี 2565 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 และได้รับการจัดอันดับให้เป็นที่ 1 ของโลก 2 ปีซ้อน จาก DJSI (DJSI Industry Leader) ในกลุ่มอุตสาหกรรมคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม รวมถึงได้รับคัดเลือกให้เป็นบริษัทในกลุ่มขนส่งทางรางแห่งแรกและแห่งเดียวในโลกที่ได้รับการรับรองว่าเป็นบริษัทที่มีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์หรือ Carbon Neutral Transportation Company จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกแห่งประเทศไทย