BCPG ต้อนรับคณะนักบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการพลังงาน รุ่น 16

BCPG ต้อนรับคณะนักบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการพลังงาน รุ่น 16

  คุณภูวดล สุนทรวิภาต ผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับภาพรวมบริษัทฯ และธุรกิจพลังงานหมุนเวียน แก่คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 16 (วพน.16) นำโดย พล.ต.อ. เพิ่มพูน ชิดชอบ ประธานรุ่นฯ ในโอกาสมาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้บีซีพีจี ณ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา