PTG คว้ารางวัลเวทีอาเซียน “Skills Development Award” ตอกย้ำการเป็นองค์กรที่น่าร่วมทำงานด้วย

PTG คว้ารางวัลเวทีอาเซียน “Skills Development Award” ตอกย้ำการเป็นองค์กรที่น่าร่วมทำงานด้วย

PTG คว้ารางวัลระดับอาเซียน “Skills Development Award หรือ รางวัลสำหรับธุรกิจที่มีความโดดเด่นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์” บนเวที ASEAN Business Awards (ABA) 2022 ประเทศกัมพูชา ตอกย้ำการเป็นองค์กรที่น่าร่วมทำงานด้วย และมีบทบาทสร้างความเจริญเติบโตในภาคเศรษฐกิจของอาเซียน

ดร.วัลภา สันติธรรมารักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG ได้เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัล ASEAN Business Awards (ABA) 2022 ประเภท “Skills Development Award” หรือ รางวัลสำหรับธุรกิจที่มีความโดดเด่นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ณ โรงแรมโซฟิเทล พนมเปญ โภคีธารา ประเทศกัมพูชา ที่จัดขึ้นโดยสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน (ASEAN-BAC) ประเทศกัมพูชาซึ่งเป็นประธานอาเซียนในปี 2565 นี้

ดร.วัลภา เปิดเผยว่า PTG มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับเกียรติจากเวที ASEAN Business Awards (ABA) 2022 ณ ประเทศกัมพูชา ให้ได้รับรางวัล ประเภท “Skills Development Award” หรือ รางวัลสำหรับธุรกิจที่มีความโดดเด่นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งถือเป็นอีกรางวัลสำคัญที่ได้รับการยอมรับจากในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเชิดชูบริษัทอาเซียนที่โดดเด่น และเป็นกลไกในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) พร้อมกับส่งเสริมและสนับสนุนบริษัทในอาเชียนที่มีบทบาทสร้างความเจริญเติบโตในภาคเศรษฐกิจของอาเซียน

ทั้งนี้  PTG ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และมุ่งมั่นพัฒนาความรู้ทักษะบุคลากร รวมถึงนักเรียน นักศึกษา อย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการความร่วมมือกับภาครัฐ สถาบันการศึกษา และมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศไทย เพราะทรัพยากรมนุษย์คือกุญแจสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโต ตอกย้ำการเป็นองค์กรที่น่าร่วมทำงานด้วย

“องค์กรที่ประสบความสำเร็จในระดับโลก จำเป็นอย่างยิ่งที่จะบริหารจัดการบุคคลให้มีประสิทธิภาพ ดังนั้น องค์กรจำเป็นต้องเสริมสร้างทักษะพนักงานให้มีความเข้มแข็ง มีความเป็นผู้นำ เพื่อตอกย้ำการเป็นองค์กรที่น่าร่วมทำงานด้วยและให้คงอยู่ตลอดไป เพราะการที่จะรักษาคนให้อยู่กับองค์กรอย่างยาวนานนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยาก ถ้าองค์กรจัดหาแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และมีการพัฒนาพนักงานในทุกมิติให้เติบโตไปพร้อมกับองค์กร” ดร.วัลภา กล่าว