“แม็คกรุ๊ป” จัดพิธีมอบทุนการศึกษารวม 90 ทุน แก่ 40 สถาบัน ในโครงการแม็คกรุ๊ป มอบทุนการศึกษาแก่บุตรของพนักงานประจำปี 2565

“แม็คกรุ๊ป” จัดพิธีมอบทุนการศึกษารวม 90 ทุน แก่ 40 สถาบัน ในโครงการแม็คกรุ๊ป มอบทุนการศึกษาแก่บุตรของพนักงานประจำปี 2565

บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) องค์กรธุรกิจค้าปลีก ประเภทสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ “แม็คยีนส์” นำโดย นายพงษ์ศักดิ์ ตันธนพิพัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายกลยุทธ์และการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน พร้อมด้วยนายจิรชยุตม์ วิโรจน์ชีวัน ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรของพนักงานในโครงการ “แม็คกรุ๊ป มอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงานประจำปี 2565” โดยในปี 2565 แม็คกรุ๊ปพิจารณามอบทุนการศึกษาจำนวน 90 ทุน 40 สถาบัน ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา ถึงระดับ ปวส.และปริญญาตรี เพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาแก่บุตรของพนักงานที่มีความจำเป็นทางการเงินและเพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาแก่บุตรของพนักงานที่มีผลการเรียนดีและความประพฤติดี