พลัส พร็อพเพอร์ตี้ สร้างปรากฏการณ์ต่อเนื่อง 5 ปีซ้อน กับความสำเร็จในธุรกิจบริหารจัดการอาคาร คว้า 6 รางวัล อาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัย Building Safety Awards (BSA) 2022

พลัส พร็อพเพอร์ตี้ สร้างปรากฏการณ์ต่อเนื่อง 5 ปีซ้อน กับความสำเร็จในธุรกิจบริหารจัดการอาคาร คว้า 6 รางวัล อาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัย Building Safety Awards (BSA) 2022

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด สร้างผลงานอย่างต่อเนื่อง คว้า 6 รางวัล บริหารอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัยขั้นสูงสุดระดับประเทศประจำปี 2565 โดยนายจิรายุ อาชาเจริญสุข  ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม และนายเดชศักดิ์ หล่อวัฒนศิริกุล  ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารอาคารที่พักอาศัย (คอนโดมิเนียมและโครงการต่างจังหวัด) บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด พร้อมด้วยผู้แทนจาก 6 อาคารที่พลัสฯ บริหารเข้ารับรางวัล BSA Building Safety Award 2022 จากนายสุเมธ มีนาภา  รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ประธานในพิธีผู้มอบรางวัล งานนี้จัดขึ้นโดยสมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร (The Building Inspectors Association) เป็นความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรวิชาชีพต่างๆ ในการสนับสนุนร่วมในการจัดงานให้เป็นไปอย่างราบรื่น เพื่อส่งเสริมความสำคัญในงานด้านความปลอดภัยในอาคาร และสร้างความเชื่อมั่นให้กับเจ้าของอาคาร ผู้ใช้อาคาร ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 แล้ว

พลัสฯ มีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่อาคารสำนักงานทั้ง 6 แห่งในปีนี้ ได้รับรางวัลอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัยจากทางสมาคมผู้ตรวจสอบอาคารอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน อาคารที่พลัสฯ บริหารจัดการและได้รับรางวัลอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัย ประจำปี 2022 ประกอบไปด้วย รางวัลอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัยประเภทอาคารสูง/ขนาดใหญ่พิเศษ 3 รางวัล  ได้แก่

  • รางวัลระดับแพลทินัม จำนวน 1 รางวัล จากอาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักงานเพลินจิต
  • ระดับโกลด์ 1 รางวัล จากอาคารทิสโก้ ทาวเวอร์
  • ระดับซิลเวอร์ 1 รางวัล จากอาคารเคพีเอ็น ทาวเวอร์

และประเภทอาคารเพื่อการอยู่อาศัยรวมเกิน 10,000 ตร.ม. จำนวน 3 รางวัล ในระดับโกลด์ ได้แก่

  • โครงการเดอะ พาโน
  • โครงการโอกะ เฮ้าส์
  • โครงการเดอะ ไลน์ พหล-ประดิพัทธ์

ซึ่งทุกรางวัลนั้นได้สะท้อนถึงความตั้งใจ ประสิทธิภาพการทำงานของทีมงานมืออาชีพจากพลัสฯได้เป็นอย่างดี  ถึงการให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านความปลอดภัย พลัสฯยังคงมุ่งมั่นพัฒนาการบริหารจัดการอาคารที่อยู่อาศัย ทั้งส่วนของคอนโดมิเนียมและโครงการหมู่บ้าน รวมถึงอาคารเพื่อการพาณิชย์ สำนักงานขนาดใหญ่ของผู้ประกอบการทั้งในกลุ่มธุรกิจธนาคาร และการลงทุน ธุรกิจโรงพยาบาล สถานศึกษา คอมมูนิตี้มอลล์ และพร้อมรับงานเป็นที่ปรึกษา พาร์ตเนอร์ ให้คำแนะนำ และสนับสนุนเจ้าของอาคาร และผู้ประกอบการที่ครบทุกมิติ ทั้งการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย การจัดการด้านอัคคีภัย ระบบวิศวกรรมอาคาร การจัดการด้านอาชีวอนามัย และสร้างสุขภาวะที่ดีในอาคาร เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้ใช้อาคารและผู้อยู่อาศัย และสร้างมูลค่าให้อาคารอย่างยั่งยืน สำหรับผู้ที่สนใจงานบริการของพลัสฯ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง www.plus.co.th หรือโทร. 02-688-7555