PTG รับรางวัล “BUSINESS+ PRODUCT OF THE YEAR AWARDS 2022” พร้อมมุ่งมั่นเป็นแหล่งพลังงานที่สร้างความ “อยู่ดี มีสุข” ให้กับคนไทย

PTG รับรางวัล “BUSINESS+ PRODUCT OF THE YEAR AWARDS 2022” พร้อมมุ่งมั่นเป็นแหล่งพลังงานที่สร้างความ “อยู่ดี มีสุข” ให้กับคนไทย

PTG รับรางวัล “BUSINESS+ PRODUCT OF THE YEAR AWARDS 2022” ชูบริการ PT Service Master ผู้ช่วยคอยดูแล ให้คำปรึกษา แก้ปัญหา โปรโมชั่น สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าอย่างสูงสุด พร้อมมุ่งมั่นเป็นแหล่งพลังงานที่สร้างความ “อยู่ดี มีสุข” ให้กับคนไทย

นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG เปิดเผยว่า PTG ได้รับรางวัล “BUSINESS+ PRODUCT OF THE YEAR AWARDS 2022 หรือ สุดยอดสินค้าและบริการแห่งปี 2565” กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค ที่ผ่านการวิจัยและวิเคราะห์จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผ่านการโหวตคัดเลือกจากผู้บริโภค ซึ่งจัดโดย นิตยสาร Business+ ในเครือ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

“PTG รู้สึกภูมิใจและเป็นเกียรติ ที่ได้รับรางวัล “สุดยอดสินค้าและบริการแห่งปี 2565” ในกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค ซึ่งทาง PTG มีบริการครบทุกมิติเพื่อบริการลูกค้าและผู้บริโภคที่มั่นใจใช้บริการสถานีบริการน้ำมันพีที พร้อมกันนี้ PTG ยังมีบริการที่สร้างความประทับใจให้กับลูกค้า คือ PT Service Master ซึ่งจะคอยให้บริการลูกค้าในสถานีบริการน้ำมัน ให้คำปรึกษาและประสานงานแก้ไขปัญหาการใช้บริการของลูกค้าในสถานีบริการน้ำมัน แนะนำสินค้าและบริการของบริษัทฯ รวมถึงนำเสนอโปรโมชั่นการขายให้กับลูกค้า เพื่อตอบโจทย์ความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าอย่างสูงสุด และพร้อมมุ่งมั่นเป็นแหล่งพลังงานที่สร้างความ “อยู่ดี มีสุข” ให้กับคนไทยในทุก ๆ กิจกรรม ตลอดไป” นายพิทักษ์ กล่าว

ด้าน นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า  นิตยสาร Business+ ร่วมกับ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ จัดมอบรางวัล BUSINESS+ PRODUCT OF THE YEAR  AWARDS 2022  ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยเป็นรางวัลที่เกิดจากการวิจัยตลาดเพื่อคัดเลือกสินค้าและบริการที่อยู่ในใจผู้บริโภคในแต่ละประเภทสินค้า และนำเสนอให้ผู้บริโภคได้มีส่วนร่วมในการลงคะแนนโหวตสุดยอดสินค้าหรือบริการแห่งปี นับเป็นอีกหนึ่งในความภาคภูมิใจในการเชิดชูองค์กรธุรกิจที่ได้รับรางวัลในเวทีแห่งนี้ และเชื่อว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ประกอบการอื่น ๆ ในการดำเนินธุรกิจและยกระดับสินค้าและบริการ โดยยึดผู้บริโภคเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ต้องการในตลาด

ขณะที่ รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิตา รักธรรม  คณบดี วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า   วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ CMMU มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคหรือยึดผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง ซึ่งสามารถสร้างมุมมองในการให้บริการที่แตกต่างออกไป ทำให้สินค้าและบริการนั้น ๆ เป็นที่ยอมรับของตลาดและแสดงถึงความมุ่งมั่น ตั้งใจขององค์กรที่จะพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภค ดังนั้น การมอบรางวัล BUSINESS+ PRODUCT OF THE YEAR AWARDS 2022 ครั้งนี้ เชื่อว่าจะเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาสินค้าและบริการให้แก่องค์กรต่าง ๆ ต่อไป โอกาสนี้ ขอแสดงความยินดี กับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่าน และมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินธุรกิจ ที่บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่แต่ละองค์กรมุ่งหวังไว้