บีซีพีจี ลงนามสัญญาก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม “มอนสูน”

บีซีพีจี ลงนามสัญญาก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม “มอนสูน”

นายนิวัติ อดิเรก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ในฐานะกรรมการบริษัท อิมแพค เอ็นเนอร์ยี่ เอเชีย ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (IEAD) คุณณัฐ หุตานุวัตร กรรมการผู้จัดการ IEAD และคุณโจว เจียยี่ รองประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทพาวเวอร์ ไชน่า อินเตอร์เนชั่นแนล ได้ลงนามในสัญญาจ้างออกแบบวิศวกรรม จัดหาและก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม “มอนสูน” ระหว่างกลุ่มบริษัท พาวเวอร์ ไชน่า อินเตอร์เนชั่นแนล และบริษัท มอนสูน วินด์ พาวเวอร์ จำกัด เพื่อดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลม ขนาดกำลังการผลิต 600 เมกะวัตต์ ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) โดยมี คุณภูวดล สุนทรวิภาต ผู้จัดการใหญ่บีซีพีจี และผู้บริหารระดับสูงกลุ่มบริษัท พาวเวอร์ ไชน่า อินเตอร์เนชั่นแนล, IEAD, บริษัทอิมแพค อิเลคตรอนส์ สยาม จำกัด (IES), และบริษัท ไดมอน เจนเนอเรติ้ง เอเชีย จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ สำนักงานใหญ่บีซีพีจี อาคารเอ็ม ทาวเวอร์

พาวเวอร์ไชน่า อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นกลุ่มบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการก่อสร้างโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการโรงไฟฟ้าจากกังหันลมบนเทือกเขาซึ่งมีความซับซ้อนของพื้นที่ (complex terrain) โดยมีประสบการณ์ในการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าจากกังหันลม ทั้งในสาธารณรัฐประชาชนจีนและในอีกหลายประเทศ รวมทั้งประสบการณ์ในการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าอื่นๆ ใน สปป. ลาว ทั้งนี้ โครงการพลังงานลม “มอนสูน” ได้เลือกใช้กังหันลมจากบริษัท เอ็นวิชั่น จำกัด รุ่นที่ออกแบบมาให้เหมาะสมกับความเร็วลมในพื้นที่โครงการ

อนึ่ง โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม “มอนสูน” เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียในขณะนี้ และเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานลมแห่งแรกที่มีการซื้อขายไฟฟ้าข้ามพรมแดน ระหว่าง สปป.ลาว และเวียดนามผ่านสายส่งขนาด 500 กิโลโวลต์ คาดว่าจะสามารถก่อสร้างแล้วเสร็จ และเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ภายในปี 2568