MTW เทรดวันแรกสุดประทับใจ ยืนเหนือจอง 158.68%

MTW เทรดวันแรกสุดประทับใจ ยืนเหนือจอง 158.68%

พลเอกสิทธิชัย เกียรติไพบูลย์  ประธานกรรมการ คุณกฤตเมธ ตั้งพิชญโพธิวัฒน์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณชื่นจิตร ตั้งพิชญโพธิวัฒน์  ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด    บมจ.เมคทูวิน โฮลดิ้ง (MTW) คุณสัมฤทธิ์ชัย ตั้งหะรัฐ  กรรมการผู้จัดการ บริษัท พาย แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงิน และคุณกิตติพงษ์ เลิศวนางกูร  กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญ ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์ MTW วันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยมีคุณแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคุณประพันธ์ เจริญประวัติ  ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ร่วมแสดงความยินดี  ภายหลังหุ้นเปิดตลาดที่ 7.45 บาท  เพิ่มขึ้น 4.57 บาท หรือ 158.68%  จากราคาไอพีโอ 2.88 บาทต่อหุ้น ในวันนี้ ( ..65) ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก