“สิวารมณ์ (SVR)” หุ้นน้องใหม่ IPO จัด Analyst Meeting จ่อระดมทุนใน mai

“สิวารมณ์ (SVR)” หุ้นน้องใหม่ IPO จัด Analyst Meeting จ่อระดมทุนใน mai

นายอรรถปวิทย์ มโนธรรมรักษา กรรมการผู้จัดการ นายรณฤทธิ์ ฐิติสุริยารักษ์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินอาวุโส พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร บริษัท สิวารมณ์ เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือ (“SVR”) ผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวราบ ภายใต้แนวคิด "Best Smart Living" นายเอกจักร บัวหภักดี (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ร่วมนำเสนอข้อมูลบริษัทฯ ให้กับนักวิเคราะห์ ภายในงาน Analyst Meeting เพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ตามแผนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (IPO) จำนวนไม่เกิน 130 ล้านหุ้น คิดเป็น 25.49ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชําระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้น มูลค่าที่ตราไว้(พาร์) 1.00 บาท เพื่อระดมทุน ไปใช้ในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ เพื่อใช้ในการชำระคืนเงินกู้ระยะสั้น และเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ในอนาคต ณ สำนักงานใหญ่ บมจ. สิวารมณ์ เรียลเอสเตท