IND เยี่ยมชมโปรเจคสนามบินอู่ตะเภา

IND เยี่ยมชมโปรเจคสนามบินอู่ตะเภา

พลเอก วุฒินันท์ ลีลายุทธ  ประธานกรรมการบริษัท และดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  พร้อมคณะผู้บริหาร บมจ.อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป (IND) เข้าเยี่ยมชม โครงการออกแบบและก่อสร้างระบบบริการน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานสนามบินอู่ตะเภา ณ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา  ซึ่งเป็นโครงการที่ได้ลงนามสัญญาจ้างจาก บริษัท โกลเบิลแอโร่แอสโซซิเอทส์ จำกัด (GAA) ให้เป็นผู้รับดำเนินงานออกแบบและก่อสร้างระบบบริการน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน  โดยมีมูลค่าโครงการ 2,118,600,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 38 เดือน ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้