ผู้บริหารกลุ่ม KTIS ร่วมพิธีตั้งศาลพระพรหมโครงการผลิตภาชนะเยื่อชานอ้อย

ผู้บริหารกลุ่ม KTIS ร่วมพิธีตั้งศาลพระพรหมโครงการผลิตภาชนะเยื่อชานอ้อย

ผู้บริหารกลุ่ม บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือกลุ่ม KTIS ผู้นำในอุตสาหกรรมน้ำตาลและอุตสาหกรรมต่อเนื่องครบวงจร โดยนายประพันธ์ ศิริวิริยะกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายสมชาย สุวจิตตานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจอ้อยและน้ำตาล ร่วมพิธีตั้งศาลพระพรหม โครงการผลิตภาชนะจากเยื่อชานอ้อย 100% มูลค่าโครงการ 1,500 ล้านบาท ของบริษัท เอ็นไวรอนเม็นท์พัลพ์ แอนด์ แพ็คเกจจิ้ง จำกัด หรือ EPAC โดยโครงการดังกล่าวจะสามารถผลิตภาชนะชานอ้อยหลากหลายรูปแบบ ด้วยกำลังการผลิตประมาณ 3 ล้านชิ้นต่อวัน ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งโครงการของกลุ่ม KTIS ที่สอดรับกับโมเดลเศรษฐกิจ BCG (Bio, Circular and Green) เพื่อตอบโจทย์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่จะนำไปสู่ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคม

บุคคลในภาพจากซ้ายไปขวา

นายปริญญ์ ศิริวิริยะกุล ผู้จัดการโรงงานน้ำตาล KTIS และผู้จัดการโรงไฟฟ้า KTBP

นายปัญญ์ ศิริวิริยะกุล ผู้จัดการโครงการผลิตภาชนะเยื่อกระดาษชานอ้อย EPAC

นายประพันธ์ ศิริวิริยะกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม KTIS

ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม KTIS

นายสมชาย สุวจิตตานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจอ้อยและน้ำตาล กลุ่ม KTIS