พรอสเพอร์ฯ (PROS) จับมือ “ไอเจน เอ็นจิเนียริ่ง” ควงคู่ประกาศได้งานใหม่จากกฟภ.มูลค่า 209 ลบ.

พรอสเพอร์ฯ (PROS) จับมือ “ไอเจน เอ็นจิเนียริ่ง” ควงคู่ประกาศได้งานใหม่จากกฟภ.มูลค่า 209 ลบ.

นายพงศ์พล รัตนแสงสรวง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ PROS ผู้นำด้านรับเหมางานวิศวกรรมครบวงจร และนายประพันธ์ ศรีนวล รองผู้ว่าการวิศวกรรม นายเอกวัฒน์ นิลวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายงานโยธา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) พร้อมด้วยนายสันติ เชาวนันทกุล (ที่ 1 จากขวา) ประธานกรรมการ บริษัท ไอเจน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าหลักชัยเมืองยาง จังหวัดระยอง ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 2 แผนที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขนาดแรงดัน 115/22 kV มูลค่างาน 209,880,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ระยะเวลาส่งมอบงาน 510 วัน ณ ห้องประชุม สโมสรราชพฤกษ์ กรุงเทพฯ

โดยบริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท ไอเจน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ในนาม “IGEN and Prosper Consortium” ร่วมมือกันในงานก่อสร้างสัญญาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าหลักชัยเมืองยาง จังหวัดระยอง สอดรับพันธกิจของกฟภ.ในการจัดหาไฟที่เพียงพอและมีเสถียรภาพให้กับผู้ประกอบการและประชาชนที่อยู่ในพื้นที่บริเวณนิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง รวมถึงประชาชนที่อาศัยในพื้นที่โดยรอบ เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมและชุมชนในอนาคต