กรุงศรีปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ สนับสนุนลูกค้าและการฟื้นตัวเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง

กรุงศรีปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ สนับสนุนลูกค้าและการฟื้นตัวเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ) ประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 0.15%-0.50% ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 0.125%-0.25% ต่อปี มีผลตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป

นายเซอิจิโระ อาคิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “กรุงศรียังคงเดินหน้าสนับสนุนการออมและเพิ่มผลตอบแทนให้กับลูกค้า โดยหลังจากที่ธนาคารเพิ่งปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 14 เดือนในอัตรา 0.25%  ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม ที่ผ่านมา ครั้งนี้ธนาคารตัดสินใจปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากประจำระยะเวลาอื่นๆในอัตรา 0.15%-0.50% ต่อปี อีกทั้งตัดสินใจอย่างรอบคอบและระมัดระวังในการปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตรา 0.125%-0.25% ต่อปี โดยนับเป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยของธนาคารด้วยเป็นครั้งแรกหลังจากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นครั้งที่สามในปี 2565 ซึ่งการปรับในครั้งนี้เป็นไปตามแนวทางในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายแบบค่อยเป็นค่อยไป เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยให้เป็นไปอย่างมีเสถียรภาพ โดยธนาคารจะเฝ้าติดตามสัญญาณทางเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดและยังคงมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้าทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง”

กรุงศรีปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ดังนี้

  • อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ เพิ่มขึ้น 0.15%-0.50%
  • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
  • สำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR) เพิ่มขึ้น 0.25% เป็น 6.08%
  • สำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) เพิ่มขึ้น 0.125% เป็น 6.325%
  • สำหรับลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) เพิ่มขึ้น 0.20% เป็น 6.25%

ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ได้จาก www.krungsri.com หรือ ติดต่อ Krungsri Call Center 1572