‘อนันดา’ ปิดการขายหุ้นกู้ 2 รุ่น มูลค่า 3,500 ล้านบาท ตามเป้าหมาย พร้อมเดินหน้ารุกโครงการใหม่ตามแผน รองรับเศรษฐกิจไทยฟื้นตัว

‘อนันดา’ ปิดการขายหุ้นกู้ 2 รุ่น มูลค่า 3,500 ล้านบาท ตามเป้าหมาย พร้อมเดินหน้ารุกโครงการใหม่ตามแผน รองรับเศรษฐกิจไทยฟื้นตัว

บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ ปิดการขายหุ้นกู้ จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นอายุ 1 ปี 1 เดือน 6 วัน อัตราดอกเบี้ย 4.50% ต่อปี และรุ่นอายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย 5.70% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ที่เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน มูลค่า 3,500 ล้านบาท ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ สะท้อนความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนที่ตอบรับหุ้นกู้ฯ ของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา พร้อมเดินหน้ารุกโครงการใหม่ตามแผน มั่นใจกำลังซื้อมีแนวโน้มดีขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย

นายชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ANAN ผู้นำแห่งวงการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับคนเมือง และผู้พัฒนาคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้า เปิดเผยว่า บริษัทฯ ประสบความสำเร็จจากการเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 2 รุ่น ประกอบด้วย รุ่นอายุ 1 ปี 1 เดือน 6 วัน อัตราดอกเบี้ย 4.50% ต่อปี และรุ่นอายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย 5.70% ต่อปี กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ซึ่งเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน ในระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยสามารถปิดการขายด้วยมูลค่า 3,500 ล้านบาท ตามเป้าหมายที่วางไว้

สำหรับหุ้นกู้ฯ ชุดดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565  ที่ระดับ “BBB-” เช่นเดียวกับอันดับเครดิตองค์กร และมีแนวโน้ม “คงที่” (Stable) ซึ่งเป็น “ระดับลงทุน” (Investment Grade) โดยเสนอขายผ่านสถาบันการเงิน 7 แห่ง ประกอบด้วย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด  บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

“บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ลงทุนที่ไว้วางใจและสนใจลงทุนในหุ้นกู้ฯ ของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา พร้อมทั้งขอขอบคุณสถาบันการเงินผู้จัดการการจัดจำหน่าย ที่ทำให้การเสนอขายหุ้นกู้ฯ ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย หลังจากนี้ บริษัทฯ จะเดินหน้าดำเนินโครงการต่างๆ ตามแผนที่วางไว้ โดยจะเปิดตัวโครงการใหม่อีก 6 โครงการ มูลค่ากว่า 21,000 ล้านบาท ซึ่งจะสอดรับกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยที่มีแนวโน้มดีขึ้นต่อเนื่องไปถึงปี 2566” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.อนันดาฯ กล่าว

อนันดาฯ เป็นผู้ดำเนินธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งโครงการคอนโดมิเนียม บ้านเดี่ยวและทาวน์โฮมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยโครงการคอนโดมิเนียมจะเน้นพัฒนาบนทำเลศักยภาพใกล้สถานีรถไฟฟ้า เพื่อสร้างความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตของผู้พักอาศัย ส่วนโครงการบ้านเดี่ยวและทาวน์โฮม เน้นแนวคิดและการออกแบบทางสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในเซกเม้นท์ต่างๆ ในรอบ 9 เดือนของปีนี้ (ม.ค.- ก.ย. 2565) บริษัทฯ มียอดขายกว่า 10,200 ล้านบาท ขณะที่ยอดโอนมากกว่า 9,300 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน 23% และยังมียอดขายรอรับรู้รายได้ (Backlog) ณ ไตรมาส 3 ปี 2565 กว่า 10,000 ล้านบาท

สำหรับกรณีที่เกี่ยวข้องกับโครงการแอชตัน อโศก ซึ่งมีการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ระหว่าง สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน กับ หน่วยงานรัฐ และ สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ กับ หน่วยงานรัฐ โดยบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จำกัด ได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในฐานะ "ผู้ร้องสอด" ทั้ง 2 คดี ความคืบหน้าล่าสุด ณ ขณะนี้ คดีของสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ยังอยู่ระหว่างรอการตัดสินจากศาลปกครองสูงสุด ส่วนคดีของสยามสมาคมฯ ศาลปกครองกลางเห็นว่าในทางพฤตินัยที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งโครงการเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 ข้อ 2 วรรค 2  อย่างไรก็ตาม ศาลปกครองกลางสั่งให้หน่วยงานภาครัฐผู้ถูกฟ้องคดี และบริษัท ปรึกษาหารือและแก้ไขให้มีทางเข้าออกเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 ข้อ 2 วรรค 2 ภายใน 180 วันนับแต่คดีถึงที่สุด  ซึ่งหากมีความคืบหน้าใดๆ ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป