“WARRIX” เคาะราคาเสนอขายสุดท้าย IPO ที่ 6.30 บาทต่อหุ้น พร้อมเข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 21 ธ.ค.นี้่ หลังนักลงทุนจองซื้อล้นหลาม

“WARRIX” เคาะราคาเสนอขายสุดท้าย IPO ที่ 6.30 บาทต่อหุ้น พร้อมเข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 21 ธ.ค.นี้่ หลังนักลงทุนจองซื้อล้นหลาม

บมจ.วอริกซ์ สปอร์ต หรือ WARRIX กำหนดราคาเสนอขายสุดท้ายหุ้น IPO ที่ 6.30 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาสูงสุดของช่วงราคาเสนอขาย หลังกระแสตอบรับจากนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อยดีเยี่ยม ความต้องการจองซื้อหุ้นล้นหลาม เตรียมพร้อมนำหลักทรัพย์เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เป็นวันแรก 21 ธันวาคม 2565 นี้  

          นางสาวนลิน วิริยะเสถียร ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวาณิชธนกิจ-ตราสารทุน บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วม เปิดเผยว่า หลังจาก บมจ.วอริกซ์ สปอร์ต หรือ WARRIX ได้กำหนดช่วงราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ที่ 6.10 – 6.30 บาทต่อหุ้น โดยเปิดให้นักลงทุนรายย่อยจองซื้อเมื่อวันที่ 6 - 8 ธันวาคมที่ผ่านมา ถือว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และจากการสำรวจความต้องการจองซื้อของนักลงทุนสถาบัน (Bookbuilding) พบว่ามีความต้องการจองซื้อที่ราคาเสนอขายสูงสุดอย่างล้นหลามกว่า 7 เท่าของจำนวนหุ้นที่จัดสรรแก่นักลงทุนสถาบัน ดังนั้น จึงกำหนดราคาเสนอขายสุดท้าย (Final Price) ที่ 6.30 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อ WARRIX ผู้นำธุรกิจ Sport - Health & Lifestyle แบบครบวงจรของประเทศไทย 

          นายวิชา โตมานะ กรรมการผู้จัดการ สายงานวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วม 
กล่าวว่า บริษัทฯ คาดว่าจะนำหุ้นเข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในวันที่ 21 ธันวาคม 2565 โดยใช้ชื่อย่อ “WARRIX” ในการซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 180 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกิน 30% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ทั้งนี้ การกำหนดราคาเสนอขายสุดท้าย (Final Price) ที่ 6.30 บาทต่อหุ้น ถือเป็นมูลค่าที่เหมาะสมและสะท้อนปัจจัยพื้นฐานของบริษัทฯ ซึ่งมีความแข็งแกร่งในการดำเนินธุรกิจจำหน่ายเสื้อผ้า อุปกรณ์กีฬา และบริการศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา จึงเชื่อมั่นว่า WARRIX จะเป็นหุ้นคุณภาพที่สร้างผลตอบแทนที่ดี 

          นายวิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชนหรือ WARRIXกล่าวว่า การออกและเสนอขายหุ้น IPO ครั้งนี้ คิดเป็นมูลค่าการเสนอขายรวม 1,134 ล้านบาท หลังจากนี้บริษัทฯ วางแผนจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้ขยายการลงทุนเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน ประกอบด้วย การลงทุนในโครงการก่อสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาและสำนักงาน ถนนพระราม 9 ในปี 2566-2567 คาดว่าจะใช้เงินลงทุนอยู่ที่ประมาณ 50 ล้านบาท และส่วนที่เหลือจะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการขยายกิจการและดำเนินการโครงการต่างๆ ในอนาคต ภายใต้กลยุทธ์การเติบโตด้วยการพัฒนาธุรกิจ ด้านหลัก ได้แก่ Sport, Active & Lifestyle, Health, Explorer และ D.OASIS (Web 3.0)