“มาร์ซัน” ส่งมอบเรือสามท้อง 2 ลำแรกในเอเชียได้สำเร็จ ประกาศเดินหน้าพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเรือไทย

"มาร์ซัน" ส่งมอบเรือสามท้อง 2 ลำแรกในเอเชียได้สำเร็จ ประกาศเดินหน้าพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเรือไทย

อู่ต่อเรือของคนไทย บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำพิธีส่งมอบเรือ Trimaran Crew Transfer Vessel หรือ เรือขนส่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทางทะเลความเร็วสูง ลักษณะสามท้อง เป็นจำนวนทั้งสิ้น 2 ลำ ให้กับลูกค้าร่วมทุนจากประเทศเดนมาร์กและไต้หวัน U-Ming Marine Offshore Company Limited เพื่อนำไปใช้งานต่อที่ประเทศไต้หวันในกิจการกังหันลมทางทะเล พิธีลงนามส่งมอบเรือจัดขึ้น ณ บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี คุณภัทรวิน จงวิศาลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ลงนามส่งมอบ และ Mr. Matthias Ens ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท U-Ming Marine Offshore Company Limited เป็นผู้ลงนามรับมอบ รวมทั้งผู้แทนสำคัญจากทั้งสองฝ่ายและผู้แทนจากสมาคมจัดชั้นเรือเป็นสักขีพยานในการส่งมอบเรือครั้งนี้ เพื่อเป็นการยืนยันว่า อู่ต่อเรือมาร์ซัน ได้ต่อสร้างเรือสำเร็จลุล่วงได้ตามข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ และได้รับการรับรองจากสมาคมจัดชั้นเรือเรียบร้อยแล้ว โดยเรือทั้ง 2 ลำพร้อมจะถูกนำไปใช้งานในประเทศไต้หวันต่อไป

คุณภัทรวิน จงวิศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เรือลำนี้เป็นแบบเรือที่มีเทคโนโลยีพิเศษ เรามีความภาคภูมิใจในทีมงานมาร์ซันเป็นอย่างมาก ที่สามารถต่อสร้างเรือลำนี้สำเร็จลุล่วง และได้ส่งมอบเรือในวันนี้ ผมมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าเรือลำนี้จะสามารถใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ คงทน ยาวนาน และเป็นประโยชน์ในการใช้งานของลูกค้าในอีกหลายสิบปีข้างหน้า”

ในปัจจุบันกิจการกังหันลมทางทะเลเพื่อผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมในประเทศไต้หวันมีการขยายตัวอย่างก้าวกระโดด โดยมีเป้าหมายที่จะผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมให้ได้ถึง 5.5 กิกะวัตต์ภายในปี 2568 และ 16 กิกะวัตต์ภายในปี 2578 ส่งผลให้กลุ่มอุตสาหกรรมต่อเรือเติบโตและสร้างรายได้จากการเจาะกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งเรือ Trimaran Crew Transfer Vessel 2 ลำนี้ ใช้เทคโนโลยีพิเศษในการต่อสร้าง จุดเด่นของเรือลำนี้ คือ เรือมีการออกแบบให้ตัวเรือมีท้องสามท้อง เพื่อให้เรือมีพื้นที่ใช้สอยมากขึ้น ในขณะเดียวกันเรือจะมีความเสถียรในการเดินเรือในทะเลเป็นพิเศษ แม้ในขณะคลื่นสูง และขณะวิ่งด้วยความเร็วสูง ผู้โดยสารรวมถึงลูกเรือจะไม่มีอาการเมาคลื่นท้องเรือทั้งสามท้องมีลักษณะแหลมเรียวลู่น้ำช่วยในการทำความเร็วและประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงมีการติดตั้งอุปกรณ์แอคทีฟฟอยล์ด้านหน้าและหลังของท้องเรือและเสริมเทคโนโลยี SWATH Small Waterplane เพื่อลดการโยนตัวของคลื่นในขณะคลื่นลมแรง เรือลำนี้สามารถจุผู้ไดยสารได้ 24 ท่าน มีพื้นที่อำนวยความสะดวกครบครัน พร้อมทั้งห้องพักสำหรับกัปตันและลูกเรือ และเรือยังสามารถวิ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ทางอู่ต่อเรือมาร์ซัน จึงมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่สามารถต่อสร้างเรือลำนี้สำเร็จเป็นครั้งแรกในเอเชีย และเป็นการประกาศยกระดับศักยภาพของคนไทย ซึ่งถือเป็นเครื่องยืนยันว่าคนไทยมีความสามารถที่จะแข่งขันในระดับสากล เรือลำนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการกังหันลมในทะเล รวมถึง ผู้ประกอบการขุดเจาะก๊าซธรรมชาติและน้ำมันนอกชายฝั่งในประเทศไทยและต่างชาติ ที่กำลังมองหาเทคโนโลยีการขนส่งทางทางเรือชนิดใหม่ที่ให้ทั้งสมรรถนะความเร็วและความสะดวกสบายของผู้โดยสารขณะเดินทาง

บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) เป็นอู่เรือที่เปิดมาแล้ว 42 ปี และต่อสร้างเรือมาแล้วกว่า 322 ลำ มีทีมงานคุณภาพประกอบด้วยฝ่ายวิศวกรรมและฝ่ายผลิตที่สามารถให้บริการงานสร้างและซ่อมเรือตามความต้องการของลูกค้าทั้งไทยและต่างประเทศ ภายใต้ความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์ความรู้ และพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการต่อเรือให้สามารถเป็นที่ยอมรับได้ในอุตสาหกรรมต่อเรือในระดับโลกต่อไป ซึ่งภาครัฐควรให้การสนับสนุนทางด้านนโยบายในการส่งเสริมให้ใช้เรือที่ต่อสร้างในไทย ก็จะเป็นการช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเรือไทยให้พัฒนามากยิ่งขึ้นและเกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป