สปริงทาวเวอร์ อาคารสำนักงานให้เช่าเกรด A ของกลุ่มไอร่า คว้ารางวัลระดับ GOLD ในงาน BSA Building Safety Award 2022

สปริงทาวเวอร์ อาคารสำนักงานให้เช่าเกรด A ของกลุ่มไอร่า คว้ารางวัลระดับ GOLD ในงาน BSA Building Safety Award 2022

เมื่อเร็วนี้ นายสุทธิพร ตัณฑิกุล  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ AIRA  รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากนายสุเมธ มีนาภา รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ในโอกาสที่อาคารสปริงทาวเวอร์ อาคารสำนักงานให้เช่าเกรด A สี่แยกราชเทวี  ของบริษัทในเครือกลุ่มไอร่า  ได้รับรางวัลอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัย ระดับ Gold  จากการเข้าประกวดอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัย ประจำปี 2565 ( BSA Building Safety Award 2022 ) ซึ่งจัดโดยสมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร

รางวัลอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัยนี้เป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นการยกระดับความปลอดภัยอาคารด้วยมาตรฐาน การดูแล สมรรถนะอุปกรณ์ประกอบอาคาร ให้มีความปลอดภัยของผู้ใช้อาคารเป็นสิ่งสำคัญต่อเนื่อง  ซึ่งอาคารสปริงทาวเวิอร์ ได้รับรางวัลระดับ Gold เป็นปีที่ 2