บี.กริม เพาเวอร์ พานักลงทุนดูงานโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ระยอง และ บี.กริม คันทรี คลับ สัมผัสสนามแข่งขันกีฬาขี่ม้าระดับโลก พร้อมเยี่ยมชมโรงพยาบาลม้าหนึ่งเดียวในประเทศไทย

บี.กริม เพาเวอร์ พานักลงทุนดูงานโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ระยอง และ บี.กริม คันทรี คลับ สัมผัสสนามแข่งขันกีฬาขี่ม้าระดับโลก พร้อมเยี่ยมชมโรงพยาบาลม้าหนึ่งเดียวในประเทศไทย

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM จัดทริปพิเศษพานักลงทุน บี.กริม เพาเวอร์ กว่า 30 ท่าน เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานภายในโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 และ 4 ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จ.ระยองในช่วงเช้า และปิดท้ายความประทับใจกับกิจกรรมขี่ม้าที่ บี.กริม คันทรี คลับ จ.ชลบุรี ในช่วงบ่าย พานักลงทุนสัมผัสสนามของบี.กริม คันทรี คลับ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาขี่ม้าระดับโลก และเยี่ยมชมโรงพยาบาลม้าที่มีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย

ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการขอบคุณนักลงทุนที่ไว้วางใจ ให้ความเชื่อมั่นและสนับสนุนการดำเนินงานของ บี.กริม เพาเวอร์ มาโดยตลอด บี.กริม เพาเวอร์ มุ่งมั่นสร้างการเติบโตในระยะยาว พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตเพื่อลดอัตราการใช้ก๊าซธรรมชาติ รวมทั้งขยายการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง ขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืนในทุกมิติภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี มีการดำเนินงานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ตามวิสัยทัศน์ที่มุ่งสร้างพลังให้กับสังคมโลกด้วยความโอบอ้อมอารีที่ยึดถือมากว่า 144 ปี”

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 และ 4 ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จ.ระยอง ขนาดกำลังการผลิตรวม 266 เมกะวัตต์ ดำเนินกิจการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง โดยนำเทคโนโลยีประสิทธิภาพสูงมาใช้ในระบบการผลิตและการซ่อมบำรุง จำหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยรวม 180 เมกะวัตต์ อีกทั้งจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำส่วนที่เหลือให้กับลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการในพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) นำไปสู่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการเป็น Smart City ในอนาคต

กิจกรรมในช่วงบ่าย เปิดโอกาสให้นักลงทุนได้เพลิดเพลินกับหลากหลายกิจกรรมภายใน บี.กริม คันทรี คลับ อาทิ ชมการสาธิตและทดลองขี่ม้าโปโลจากทีมฝึกสอนมืออาชีพ ชมสาธิตขั้นตอนการทำเกือกม้าที่หาชมได้ยาก สัมผัสสนามที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาขี่ม้าระดับโลก อาทิ การเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันซีเกมส์ 2007 และ FEI Asian Championships ปี 2019  ที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในภูมิภาคนี้ เป็นต้น และไฮไลท์สำคัญ คือ การเยี่ยมชมโรงพยาบาลม้า ซึ่งเป็นศูนย์บริการสุขภาพและเวชศาสตร์ฟื้นฟูม้า โดยมีสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพและสุขาภิบาลสัตว์ ตรวจรักษาโรค รวมถึงการป้องกันโรคระบาด ดูแลสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตม้าอย่างครบวงจร

บี.กริม ส่งเสริมกีฬาขี่ม้าและกีฬาขี่ม้าโปโลในประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักมายาวนานกว่า 20 ปี ยกระดับมาตรฐานให้ทัดเทียมกับนานาชาติ และยังสามารถสร้างงาน สร้างคุณค่าสู่สังคม โดยเบื้องหลังความสำเร็จของกีฬาขี่ม้านั้น ประกอบด้วยหลากหลายอาชีพ เช่น คนเลี้ยงม้า ผู้ฝึกสอนคน ผู้ฝึกสอนม้า สัตวแพทย์ สัตวบาล นักกายภาพ ช่างเกือก ช่างหนังผู้ผลิตเครื่องม้า เกษตรกรผู้ปลูกหญ้า ตลอดจนอุตสาหกรรมอาหารม้า นอกจากนี้การจัดการแข่งขันกีฬาในประเทศยังเป็นการสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศอีกด้วย

“บี.กริม เพาเวอร์ มีความตั้งใจในการจัดกิจกรรมนี้มาหลายปี แต่เนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาด ทำให้ต้องเลื่อนออกไป แต่ก็ยังประมาทไม่ได้ เราจึงจำกัดจำนวนของนักลงทุน ซึ่งในปี 2566 นี้ บี.กริม จะครบรอบ 145 ปี ซึ่งแน่นอนว่าต้องมีการจัดกิจกรรมดีๆ แบบนี้ต่อไปอย่างแน่นอน เพื่อให้นักลงทุนท่านอื่นๆ ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมได้มากขึ้น ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ กล่าวเสริม