“WHAUP” พบนักลงทุน ส่งซิก ปี 2566 สดใส

“WHAUP” พบนักลงทุน ส่งซิก ปี 2566 สดใส

นายสมเกียรติ เมสันธสุวรรณ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย นายประพนธ์  ชินอุดมทรัพย์  ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ แอนด์ พาวเวอร์ (“WHAUP) นำเสนอข้อมูลบริษัทฯ ภายในงานบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน (Opportunity Day) ณ อาคาร ดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์  ภายหลังประกาศผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 3 ปี 2565 มีรายได้และส่วนแบ่งกำไรปกติ จำนวน 691 ล้านบาท และมีกำไรปกติ (Normalized Net Profit) 90 ล้านบาท ในขณะที่ผลการดำเนินงาน เดือนแรกปี 2565 มีรายได้และส่วนแบ่งกำไรปกติ จำนวน 2,136 ล้านบาท และมีกำไรปกติ (Normalized Net Profit) 424 ล้านบาท พร้อมส่งสัญญาณภาพรวมธุรกิจในปี 2566 ว่ามีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับปี2565 ทั้งนี้เป็นผลมาจากค่า FT ที่มีแนวโน้มจะได้รับการปรับขึ้นต่อเนื่องเพื่อสะท้อนการเพิ่มของต้นทุนก๊าซ ขณะที่ธุรกิจน้ำก็มีดีมานด์ความต้องการใช้ที่เพิ่มสูงขึ้น  ส่วนธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ก็มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน