การบินไทย มอบความไว้วางใจแต่งตั้ง “บลจ.เอ็มเอฟซี” เป็นนายทะเบียนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

การบินไทย มอบความไว้วางใจแต่งตั้ง “บลจ.เอ็มเอฟซี” เป็นนายทะเบียนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

คุณสุวรรธนะ สีบุญเรือง  ประธานคณะกรรมการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  ลงนามร่วมกับ คุณพัณณรัชต์ บรรพโต  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ในพิธีลงนามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนสมาชิก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ได้รับความไว้วางใจให้เป็นนายทะเบียน อายุสัญญา 3 ปี ตั้งแต่ (1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2568) ณ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

โดย บลจ.เอ็มเอฟซี เป็นหนึ่งในผู้นำการจัดทำระบบทะเบียนสมาชิก ให้แก่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพขนาดใหญ่ชั้นนำหลายกองทุน ซึ่งมีสมาชิกรวมกว่าสามแสนราย ด้วยระบบงานทะเบียนสมาชิกทีมีความทันสมัยและความปลอดภัยสูง สามารถรองรับการให้บริการสมาชิกและคณะกรรมการกองทุน ในเรื่องการตรวจสอบข้อมูลการลงทุน การเลือกแผนการลงทุนได้ทุกรูปแบบด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง