TVDH ปรับวัฒนธรรมองค์กรหลังทรานส์ฟอร์มธุรกิจ

TVDH ปรับวัฒนธรรมองค์กรหลังทรานส์ฟอร์มธุรกิจ

หลังจาก บมจทีวีดี โฮลดิ้งส์ หรือ TVDH  ก้าวสู่ซูเปอร์ โฮลดิ้ง คัมปานี  ซีอีโอคนเก่ง ทรงพล
ชัญมาตรกิจ
 ก็ปรับวัฒนธรรมภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับการหลอมรวมคนในองค์กรทั้งในส่วนของบุคลากรเดิมและคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาเสริมสร้างศักยภาพองค์กรให้แข็งแกร่ง เพื่อให้พนักงานทุกคนภายในเครือ TVDH เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  พร้อมแชร์องค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและการทรานส์ฟอร์มธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต งานนี้เรียกได้ว่าโครงสร้างภายในองค์กรแข็งแกร่งพร้อมรองรับกับเป้าหมายการเติบโตของธุรกิจ ซึ่งมั่นใจว่าปีหน้า TVDH จะกลับมาเทิร์นอะราวด์อย่างแน่นอน