อัพเดทความคืบหน้าโปรเจกต์ Solar rooftop บนด่านโทล์ลเวย์

อัพเดทความคืบหน้าโปรเจกต์ Solar rooftop บนด่านโทล์ลเวย์

ดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย เอ็มดีดอนเมืองโทล์ลเวย์ แวะตรวจความคืบหน้าการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เพื่อประหยัดการใช้ไฟฟ้าและลดก๊าซเรือนกระจกในอาคารสำนักงานใหญ่ และอาคารด่านเก็บค่าผ่านทางทั้ง 9 แห่ง ซึ่งตอนนี้แผนระยะที่ 1 ที่อาคารสำนักงานใหญ่ กับ ด่านดอนเมืองที่อยู่ติดกัน เห็นนายช่างปีนหลังคาเช็คความแข็งแรงก่อนติดตั้งคาดว่าจะเสร็จกลางปี 66 นับเป็นโปรเจกต์ ที่ชวนปลื้มทั้งองค์กรแต่ต้นปี เพราะนอกจากจะช่วยลดค่าไฟให้บริษัทปีละหลายล้านบาท ยังช่วยสนับสนุนนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาองค์กรครอบคลุมมิติความยั่งยืนตามหลักของ ESG อีกด้วย เรียกว่าลงทุนครั้งเดียวได้หลายต่อ