D จับมือ NYU อบรมยกระดับทันตแพทย์เฉพาะทาง รองรับลูกค้าต่างชาติโตทะลัก – ครองแชมป์ทันตกรรมอันดับ 1 ในประเทศ

D จับมือ NYU อบรมยกระดับทันตแพทย์เฉพาะทาง รองรับลูกค้าต่างชาติโตทะลัก - ครองแชมป์ทันตกรรมอันดับ 1 ในประเทศ

เดนทัล คอร์ปอเรชั่น ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก New York University หรือ NYU อบรมให้ความรู้ทันตแพทย์ไทย  เพิ่มความเชี่ยวชาญเทียมเท่าสากล  หวังยกระดับงานบริการด้านทันตกรรมเฉพาะทาง รองรับลูกค้าต่างชาติทะลัก  หนุนสร้างรายได้และกำไรเติบโตต่อเนื่อง  ตั้งเป้าหมายครองแชมป์อันดับ 1 ด้านทันต กรรมในประเทศ

ทพ.พรศักดิ์ ตันตาปกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ D เปิดเผยว่า  ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในประเทศอย่างต่อเนื่อง  ส่งผลให้งานบริการด้านทันตกรรมของกลุ่ม D มีการเติบโตสูงทั้งในส่วนของกำไรและรายได้  เพื่อเป็นการเพิ่มระดับการให้บริการ   และการเตรียมบุคลากรทันตแพทย์ให้มีความพร้อมรองรับงานบริการด้านทันตกรรม   กลุ่มD  จึงได้ร่วมมือกับ New York  University หรือ NYU  อบรมให้ความรู้ด้านทันตกรรมกับทันตแพทย์ในประเทศไทย ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเทียมเท่าระดับสากล

โดยล่าสุด  กลุ่ม D ได้เชิญ Dr. Anabella Oquendo ซึ่งเป็น Assistant Dean จาก New York University หรือ NYU มาอบรมให้ความรู้กับทันตแพทย์ในประเทศไทย ในหัวข้อ “นวัตกรรมทันตกรรมเพื่อความสวยงาม” (Current concepts in porcelain laminate Veneers)  โดยจัดอบรมที่โรงพยาบาลทันตกรรม กรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล   ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้เปิดให้ทันตแพทย์ทั้งที่ทำงานร่วมกันกับกลุ่ม D และทันตแพทย์ทั่วไปเข้าร่วมงานฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

สำหรับการอบรมให้ความรู้ในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง บริษัท เดนทัล วิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทย่อยของ D กับ NYU  ซึ่ง เดนทัล วิชั่น  นอกจากจะเป็นบริษัทตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือทันตกรรมระดับพรีเมี่ยมแล้ว  ที่ผ่านมาบริษัทยังมีรายได้จากการเปิดหลักสูตรอบรมให้กับทันตแพทย์ที่สนใจต่อยอดงานทันตกรรมเฉพาะทาง เช่น การฝังรากเทียม  โดยได้ร่วมมือพัฒนาหลักสูตรเฉพาะทาง กับคณะทันตแพทย์ชั้นนำในประเทศไทย เช่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และในครั้งนี้ถือเป็นการเปิดตัว NYU พันธมิตรมหาวิทยาลัยต่างประเทศและมีชื่อเสียงระดับโลกเป็นครั้งแรก

ทพ.พรศักดิ์  กล่าวอีกว่า การอบรมจาก NYU ในครั้งนี้เป็นประโยชน์อย่างมากในการพัฒนาความรู้ให้กับทันตแพทย์  และยังช่วยเพิ่มจำนวนทันตแพทย์เฉพาะทางให้กับกลุ่ม D ในการให้บริการเฉพาะทางเพิ่มขึ้น  เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มรายได้ของกลุ่ม D ที่ตั้งเป้าหมายเติบโตอย่างต่อเนื่อง และครองแชมป์เบอร์ 1 ด้านทันตกรรมในประเทศ  และหลังจากนี้จะมีการหารือกับ NYU เกี่ยวกับความร่วมมือในการต่อยอดการเปิดหลักสูตรอบรมเพื่อใช้งานได้จริงให้แก่ทันตแพทย์ทั่วไป  ซึ่งจะเป็นอีกช่องทางในการสร้างรายได้ให้กับบริษัทย่อย

“ขณะนี้ในเครือข่ายกลุ่ม D มีทันตแพทย์มากกว่า 300 ท่าน   ได้ร่วมงานในคลินิคทั้ง 3 แบรนด์ คือ Smile Signature, BIDC, BIDH  มีทั้งทันตแพทย์ทั่วไป และทันตแพทย์เฉพาะทาง   ทันตแพทย์ของกลุ่ม D ส่วนใหญ่จะจบมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และยุโรป นอกจากนี้มีทันตแพทย์หลายท่านเป็นศิษย์เก่า NYU ดังนั้นการอบรมในครั้งนี้จะเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ให้เครือข่ายทันตแพทย์ของกลุ่มD กับ NYU แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น  และยังช่วยส่งเสริมการต่อยอดการเปิดหลักสูตรอบรมในอนาคต”  ทพ.พรศักดิ์  กล่าว