PSP นำหุ้นเข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นวันแรก 30 ส.ค.นี้ มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์หล่อลื่น รับเมกะเทรนด์อุตสาหกรรม พร้อมขยายฐานลูกค้าต่างประเทศ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

PSP นำหุ้นเข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นวันแรก 30 ส.ค.นี้ มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์หล่อลื่น รับเมกะเทรนด์อุตสาหกรรม พร้อมขยายฐานลูกค้าต่างประเทศ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

บมจ.พี.เอส.พี. สเปเชียลตี้ส์ หรือ PSP หนึ่งในผู้นำด้านผลิตภัณฑ์หล่อลื่นแบบครบวงจรของภูมิภาคอาเซียน นำหุ้นเข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เป็นวันแรก 30 สิงหาคมนี้ เดินหน้ารุกสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์หล่อลื่นที่มีอัตรากำไรและการเติบโตสูง รองรับเมกะเทรนด์อุตสาหกรรม และมุ่งขยายตลาดต่างประเทศหวังดันสัดส่วนเพิ่มเป็น 25% ของรายได้จากการขายรวม ภายในปี 2569 ควบคู่การปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการต้นทุนและการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยื

นายสินธุ์ ครองพาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พี.เอส.พี. สเปเชียลตี้ส์ จำกัด (มหาชน) (“PSP” หรือ“บริษัทฯ”) เปิดเผยว่า บริษัทฯ พร้อมนำหุ้นเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นวันแรกในวันที่ 30 สิงหาคมนี้ โดยใช้ชื่อย่อหุ้น ‘PSP’ ในการซื้อขายหลักทรัพย์ในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม หมวดวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร โดย PSP เป็นหนึ่งในผู้นำด้านผลิตภัณฑ์หล่อลื่นแบบครบวงจรของภูมิภาคอาเซียนและเป็นผู้ผลิตอิสระรายใหญ่ของประเทศไทย ที่มีกำลังการผลิตและส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุดในหลายกลุ่มผลิตภัณฑ์ (สำหรับปี 2564) รวมถึงการให้บริการที่ครอบคลุมห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์หล่อลื่น และมีองค์ความรู้ด้านการวิจัยพัฒนาพร้อมห้องปฎิบัติการที่ทันสมัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่มีอัตรากำไรและการเติบโตสูง รองรับเมกะเทรนด์ของอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตและให้ความสำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อม ซึ่ง PSP อยู่ระหว่างการศึกษาและวิจัยผลิตภัณฑ์ น้ำมันเกียร์และจาระบีสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ผลิตภัณฑ์หล่อเย็นสำหรับแบตเตอรี่รถไฟฟ้า (EV Cooling) ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น (Lubricant) หรือจาระบี (Grease) สำหรับแบตเตอรี่และน้ำมันหม้อแปลงชีวภาพ (Bio Transformer Oil) การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร เป็นต้น

ขณะเดียวกัน บริษัทฯ มุ่งบริหารจัดการต้นทุนและการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมความได้เปรียบด้านทำเลที่ตั้งโรงงาน ให้สามารถรับประโยชน์สูงสุดจากกิจกรรมการผลิตในภูมิภาคอาเซียนที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจ รวมถึงลงทุนเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน รองรับแผนรุกขยายผลิตภัณฑ์หล่อลื่นในตลาดต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนรายได้เป็น 25% ของรายได้จากการขายรวม ภายในปี 2569

 นางสาววีรยา ศรีวัฒนะ หัวหน้าฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วม กล่าวว่า PSP เป็นบริษัทที่มีพื้นฐานการดำเนินธุรกิจที่แข็งแกร่งจากการเป็นหนึ่งในผู้นำอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์หล่อลื่นที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ผ่านโมเดลการผลิตและให้บริการด้านผลิตภัณฑ์หล่อลื่นแบบครบวงจร ตลอดจนการนำความสามารถด้านการวิจัยพัฒนาที่แข็งแกร่ง มาสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่มีอัตรากำไรที่ดี สอดรับกับการเติบโตของเทรนด์ของอุตสาหกรรม พร้อมการบริหารจัดการด้านการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ช่วยส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันและตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างการเติบโตที่ดี

นายพงศ์ศักดิ์ พฤกษ์ไพศาล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วม กล่าวว่า PSP มีศักยภาพการเติบโตที่ดีจากการลงทุนเชิงกลยุทธ์ที่ครอบคลุมธุรกิจตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน เพื่อสามารถใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบเชิงการแข่งขันทุกมิติในการสร้างการเติบโตไปกับกระแสการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (Sustainable) และมุ่งเน้นธุรกิจในอนาคตที่เน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม (New S-Curve) เพื่อส่งเสริมความสามารถการทำกำไรและสร้างการเติบโตอย่างมั่นคง