ร่วมแสดงความยินดีผู้บริหาร “The Parents Nursing Home” รับประกาศนียบัตรระดับ 5 ดาวพร้อมก้าวสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืน

ร่วมแสดงความยินดีผู้บริหาร “The Parents Nursing Home” รับประกาศนียบัตรระดับ 5 ดาวพร้อมก้าวสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืน

นายแพทย์นพดล นพคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีเอ็ม เนิร์สซิ่งแคร์ จำกัด ในเครือบริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการดูแลและฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ The Parents Nursing Home รับมอบประกาศนียบัตร “ดาวแห่งความยั่งยืน” ระดับ 5 ดาว จากนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เนื่องจากเป็นสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินจากโครงการยกระดับผู้ประกอบการสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืน (STAR : Sustainable Tourism Acceleration Rating) ทั้งทางด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย โดยมีผู้บริหารและพนักงานร่วมแสดงความยินดี