“PHG” ทำพิธี ส่งมอบเครื่อง HIFU โดยถือเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกในประเทศที่นำเครื่อง HIFU มาใช้รักษาผู้ป่วยในโรคกลุ่มนรีเวชกรรม

“PHG” ทำพิธี ส่งมอบเครื่อง HIFU โดยถือเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกในประเทศที่นำเครื่อง HIFU มาใช้รักษาผู้ป่วยในโรคกลุ่มนรีเวชกรรม

กลุ่มโรงพยาบาลแพทย์รังสิต เข้าร่วมพิธีการส่งมอบเครื่องมือ HIFU (High Intensity Focused Ultrasound) กับบริษัท Chongqing Haifu Medical Technology Co., Ltd.   โดยนายรณชิต แย้มสอาด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ PHG และ ศาสตราจารย์ดร. Zhibiao Wang, ประธานบริษัท Chongqing Haifu Medical Technology Co., Ltd.   ทั้งนี้กลุ่มโรงพยาบาลแพทย์รังสิตเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกในประเทศไทยที่นำเข้าเครื่อง HIFU มาเพื่อเน้นการรักษาโรคเนื้องอก (Benign Tumor) ทางนรีเวชกรรมโดยเฉพาะ

นายรณชิต แย้มสอาด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นความสำเร็จระหว่างกลุ่มโรงพยาบาลแพทย์รังสิตกับ Chongqing HAIFU ในการริเริ่มการรักษาด้วย HIFU ครั้งแรกในประเทศไทย โดยจะถือเป็นการรักษาโรคเนื้องอกที่ไม่ใช่เนื้อร้ายแบบไม่ต้องผ่าตัด หรือ Non-Invasive treatment ซึ่งจะเป็นผลดีกับผู้ป่วยในระยะยาว ซึ่งในปัจจุบัน เทคโนโลยี HIFU ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายประเทศ ดังนั้น จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศไทยจะมีการนำเครื่อง HIFU มาใช้อย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพในการรักษาเนื้องอกที่ไม่ใช่เนื้อร้าย ในผู้ป่วยทั้งด้านนรีเวชกรรมและสาขาอื่นๆ ในอนาคต