ธนพิริยะ ร่วมเสริมทักษะนักศึกษา ในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

ธนพิริยะ ร่วมเสริมทักษะนักศึกษา ในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

นายธนพงศ์ พุฒิพิริยะ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน) หรือ TNP ผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคในจังหวัดเชียงราย เดินหน้าบรรยายและถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ให้แก่ นักศึกษา ชั้น ปวส. แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ ในหัวข้อ ธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภค เพื่อให้นักศึกษาได้รับถึงประสบการณ์จริงในการทำงานร่วมกับสถานประกอบการ อีกทั้งเป็นการเสริมความรู้ของนักศึกษา ในการบริหารจัดการทุกขั้นตอน สร้างทักษะสำคัญที่เป็นรากฐานในการทำงานได้อย่างสำเร็จในอนาคต ณ ห้องประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เมื่อเร็วๆนี้