PRAPAT รับมอบเกียรติบัตร ฉลากเขียว ตอกย้ำ คุณภาพผลิตภัณฑ์รักษ์โลก

PRAPAT รับมอบเกียรติบัตร ฉลากเขียว ตอกย้ำ คุณภาพผลิตภัณฑ์รักษ์โลก

นางสาวพจนา ตันนิรัตร์ ผู้จัดการอาวุโสโรงงาน (ฝ่ายเทคนิค) บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ  PRAPAT หนึ่งในผู้นำตลาดเทคโนโลยีทำความสะอาดในกลุ่มอุตสาหกรรมการบริการและอาหารในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาโซลูชั่นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีคุณภาพและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย เป็นตัวแทนบริษัทเข้ารับเกียรติบัตร “ฉลากเขียว” (Green Label)  ผลิตภัณฑ์ซักผ้า ผลิตภัณฑ์ล้างภาชนะและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นผิว จาก ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อส่งเสริมสถานประกอบการที่มีคุณภาพมาตรฐานและความรับผิดชอบต่อสังคม ในการมุ่งดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ รางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของ PRAPAT ที่มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความใส่ใจในสิ่งแวดล้อม การคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค พร้อมมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยกระดับมาตรฐานการผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดต่าง ๆ ให้ตอบโจทย์เทรนด์รักษ์โลกรักษ์สิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว (Green Procurement) ของภาครัฐ ณ ห้องแกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิซ คอนเวนชั่น โฮเทล จังหวัดนนทบุรี เมื่อเร็ว ๆ นี้