IND ร่วมสนับสนุนมูลนิธิวัดสวนแก้ว จัดโครงการ “IND ร่วมเป็นสะพานบุญ สู่ผู้ยากไร้

IND ร่วมสนับสนุนมูลนิธิวัดสวนแก้ว จัดโครงการ “IND ร่วมเป็นสะพานบุญ สู่ผู้ยากไร้

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND  โดยคุณวรางคณา ณ ลำพูน (ที่ 3 จากขวา) ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงาน สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมพนักงาน เป็นตัวแทนบริษัทฯ นำเครื่องใช้สำนักงานที่เสื่อมสภาพ อาทิ ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ นำไปบริจาคให้กับมูลนิธิวัดสวนแก้ว เพื่อให้ทางมูลนิธิไปซ่อมดัดแปลงเปลี่ยนเป็นรายได้เข้าวัดและชุมชน ในโครงการ “IND ร่วมเป็นสะพานบุญ สู่ผู้ยากไร้” (ครั้งที่ 1) ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้