หลักทรัพย์บัวหลวง รายงานงบการเงิน 6 เดือนแรกปี 66 รายได้รวมแตะ 1.8 พันล้านบาท

หลักทรัพย์บัวหลวง รายงานงบการเงิน 6 เดือนแรกปี 66 รายได้รวมแตะ 1.8 พันล้านบาท

หลักทรัพย์บัวหลวง ประกาศผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกปี 66 รายได้รวม 1,806.51 ล้านบาท
สถานะทางการเงินแข็งแกร่งด้วย
เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (Net Capital) เท่ากับ 5,863.79 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจภายใต้แนวคิด “มั่นคง มั่นใจ มืออาชีพ” ตอกย้ำความเป็นผู้นำธุรกิจหลักทรัพย์เมืองไทย

นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
เปิดเผยว่า ในช่วงครึ่งแรกของปี 2566 ปริมาณการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับตัวลดลงจาก 5.51 ล้านล้านบาท
เป็น 3.22 ล้านล้านบาท หรือปรับตัวลดลง 41.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการถูกกดดันในหลาย ๆ ปัจจัย เช่น ความไม่แน่นอนทางการเมืองของไทยหลังการเลือกตั้ง, การขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเชิงรุกของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)
และวิกฤตธนาคารสหรัฐ-สวิตเซอร์แลนด์ล้ม ส่งผลให้ในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้บริษัทมีรายได้รวม 1,806.51 ล้านบาท
โดยมีรายได้จากค่านายหน้า 1,019.30 ล้านบาท ลดลง 32.4% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า รายได้ค่าธรรมเนียมและการบริการ 291.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.57% และมีรายได้ดอกเบี้ย 264.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 103.51% ขณะที่มีกำไรสุทธิในช่วง
6 เดือนแรกของปีนี้ 493.53 ล้านบาท และมูลค่าส่วนผู้ถือหุ้น 8,593 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 66) และคงอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ AA แนวโน้มอันดับเครดิตเป็น Stable โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด (ข้อมูล ณ วันที่ 22 ธ.ค. 65)

ขณะเดียวกันสถานะทางการเงินของบริษัทยังแข็งแกร่ง สะท้อนจากเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (Net Capital) เท่ากับ 5,863.79 ล้านบาท และอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (Net Capital Ratio) เท่ากับ 122.03% สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ
ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนดสำหรับบริษัทหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ระดับ 25 ล้านบาท และ 7% ตามลำดับ    

ด้านนายบรรณรงค์ พิชญากร กรรมการผู้จัดการอาวุโส กิจการค้าหลักทรัพย์ กล่าวเสริมว่า
บริษัทยังคงขับเคลื่อนกิจการค้าหลักทรัพย์ ภายใต้แนวคิด “มั่นคง มั่นใจ มืออาชีพ” โดยจะให้ความสำคัญในเรื่องคุณค่าของการบริการคือ 1. เสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินของบริษัทให้เป็นที่ไว้วางใจให้กับลูกค้า ด้วยแนวทางการดำเนินงานธุรกิจที่สร้างความยั่งยืนและมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม 2. เสริมสร้างความมั่นใจในการลงทุนให้กับลูกค้าด้วยการพัฒนาการให้ความรู้ด้านการลงทุนแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่องผ่านรูปแบบและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ง่ายต่อการเข้าใจทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมการบริการและผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์ของผู้ลงทุน 3. มุ่งพัฒนาความเป็น
มืออาชีพในการให้บริการที่โดดเด่นโดยการผสมผสานระหว่างนวัตกรรมการให้บริการทางออนไลน์ที่สร้างความสะดวกสบายและการมีผู้แนะนำการลงทุนที่คอยให้ความช่วยเหลือและแนะนำการลงทุนเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีในการใช้บริการให้กับลูกค้า

 

ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลงบการเงินของบริษัทที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์สำนักงานก.ล.ต.ที่ https://market.sec.or.th/public/idisc/th/FinancialReport/FS-0000002567