“BCPG” คว้ารางวัล The Asset Triple A Sustainable Infrastructure Awards 2023

“BCPG” คว้ารางวัล The Asset Triple A Sustainable Infrastructure Awards 2023

นายนิวัติ อดิเรก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายบริหารบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่บริษัทฯ ได้รับรางวัล “The Asset Triple A Sustainable Infrastructure Awards 2023” สาขา “Renewable Energy Deal of The Year - Solar Rooftop” จัดโดย “The Asset” นิตยสารธุรกิจการเงินชั้นนำของเอเชีย โดยรางวัลดังกล่าวมอบให้ในฐานะที่โครงการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เมืองอัจฉริยะ (CMU Smart City Project) ที่บีซีพีจีได้เข้าไปร่วมพัฒนาเป็นโครงการเมืองอัจฉริยะแห่งแรกในจังหวัดเชียงใหม่และประเทศไทย ที่มีการนำเทคโนโลยีบล็อคเชนและระบบกักเก็บพลังงานมาใช้ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟท็อป ซึ่งติดตั้งบนหลังคาอาคารภายในพื้นที่มหาวิทยาลัย กว่า 150 อาคาร อันเป็นการส่งเสริมการใช้พลังงานรูปแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และยั่งยืน