INET ปลื้ม! หุ้นกู้ 800 ลบ. ขายหมดเกลี้ยง สะท้อนนักลงทุนเชื่อมั่นธุรกิจ หนุนอนาคตโตต่อเนื่อง ครึ่งปีหลังรุกตลาด Local Platform เต็มสปีด ดันผลงานปีนี้โตเข้าเป้า

INET ปลื้ม! หุ้นกู้ 800 ลบ. ขายหมดเกลี้ยง สะท้อนนักลงทุนเชื่อมั่นธุรกิจ หนุนอนาคตโตต่อเนื่อง ครึ่งปีหลังรุกตลาด Local Platform เต็มสปีด ดันผลงานปีนี้โตเข้าเป้า

บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย (INET) สุดปลื้ม หุ้นกู้มูลค่า 800 ล้านบาท ขายหมดเกลี้ยง ตอกย้ำนักลงทุนเชื่อมั่นพื้นฐานธุรกิจแข็งแกร่ง มองเห็นศักยภาพผลักดันอนาคตเติบโตต่อเนื่อง ฟากผู้บริหาร “มรกต กุลธรรมโยธิน” เผยครึ่งปีหลังลุยตลาด Local Platform - พัฒนานวัตกรรมต่อยอดธุรกิจ Cloud เต็มเหนี่ยว มั่นใจผลงานปีนี้เติบโตได้ตามเป้าหมาย

นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (INET) ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีทีแบบครบวงจร เปิดเผยว่า ผลการเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 3 ปี 2566 มูลค่า 800 ล้านบาท ให้แก่ ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 4-6 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา โดยเปิดจองซื้อผ่าน 4 บริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำ ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์เอเซีย พลัส จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้ผลตอบรับที่ดีเยี่ยม และสามารถขายหมดเกลี้ยง ซึ่งเป็นการตอกย้ำความเชื่อมั่นของนักลงทุนในปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งของบริษัทฯ และมองเห็นศักยภาพการเติบโตในอนาคตอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 อายุ 2 ปี 4 เดือนและครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน มีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 5.55% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

“ผลการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ลงทุนทุกท่านที่ให้การสนับสนุน INET สะท้อนถึง ความเชื่อมั่นของนักลงทุนในการดำเนินธุรกิจ และจะนำเงินที่ได้ไปใช้สำหรับชำระคืนตราสารหนี้ที่ครบกำหนดชำระในปี 2566 และเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับเสริมสภาพคล่องภายในบริษัทในปี 2567 และสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ” นางมรกต กล่าว

สำหรับแผนการดำเนินธุรกิจที่เหลือของปีนี้ บริษัทฯ ยังคงดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของบริษัทเข้าสู่ยุค Digital Transformation และปรับเปลี่ยนบทบาทจาก Cloud Service Provider เป็น Trusted Platform Service Provider มุ่งเน้นการลงทุนในบริการ Platform ต่าง ๆ เพื่อต่อยอดการขยายการใช้งานของบริการ Cloud รวมถึงยังคงดำเนินการลงทุนในการพัฒนานวัตกรรม ผ่านการศึกษา วิจัย และพัฒนาของบุคลากรไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของบริษัทอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับคุณภาพการให้บริการแก่ลูกค้าและการบริหารต้นทุนอย่างเป็นระบบ พร้อมมุ่งเน้นการขายและให้บริการในกลุ่มธุรกิจที่มีอัตรากำไรที่ดี จึงมั่นใจว่า จะสามารถทำผลงานในปีนี้ให้เติบโตได้ตามเป้าหมายที่วางไว้