ATP30 คว้าสัญญาลูกค้าใหม่ 5 ราย หนุนกองทัพรถให้บริการรวม 670 คัน

ATP30 คว้าสัญญาลูกค้าใหม่ 5 ราย หนุนกองทัพรถให้บริการรวม 670 คัน

ATP30 คว้าสัญญาให้บริการลูกค้าใหม่ 5 ราย จำนวนรถรวม 64 คัน ทยอยให้บริการ-รับรู้รายได้ตั้งแต่เดือนต.ค. นี้ หนุนกองทัพรถรวม 670 คัน ชูกลยุทธ์คัดสรรลูกค้าศักยภาพสูง ความผันผวนต่ำ เพิ่มความมั่นคงด้านรายได้และความแข็งแรงด้านพื้นฐานกิจการ  

นายปิยะ เตชากูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) (ATP30) ผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการรถรับส่งพนักงานจากแหล่งที่พักอาศัยในเขตชุมชนไปยังโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการโดยเฉพาะรอบเขตนิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก (Eastern Seaboard) เปิดเผยว่า บริษัทลงนามสัญญากับลูกค้าใหม่ 5 ราย ประกอบด้วย

1. บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) รถบัส 6 คัน

2. บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด รถบัส 21 และรถบัสไฟฟ้า 1 คัน

3. บริษัท จีซี-เอ็ม พีทีเอ จำกัด รถตู้ 9 คัน

โดยทั้ง 3 บริษัทจะเริ่มให้บริการวันที่ 1 ตุลาคม 2566

 

4. บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด รถบัส 2 คัน และรถตู้ 10 คัน

เริ่มให้บริการ 1 พฤศจิกายน 2566

 

5. บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) รถตู้ 15 คัน

เริ่มให้บริการวันที่ 1 มกราคม 2567 รวมเป็นจำนวนรถให้บริการทั้งสิ้น 64 คัน แบ่งเป็นการจัดหารถใหม่ 37 คัน และการปรับปรุงรถเพื่อมาให้บริการอีกจำนวน 27 คัน ขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมจัดหารถ และพนักงานขับรถเพื่อให้บริการต่อไป

 

ทั้งนี้ การดำเนินงานของลูกค้าทั้ง 5 ราย ส่งผลให้ปี 2566 บริษัทจะมีลูกค้าเพิ่มเป็นจำนวน 66 ราย มีรถที่รับรู้รายได้เพิ่มขึ้นจำนวนทั้งสิ้น 670 คัน

“บริษัทมีกลยุทธ์กระจายกลุ่มลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ และเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการรับรู้รายได้ โดยมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าที่ไม่มีความผันผวนกับภาวะเศรษฐกิจ อีกทั้งจำนวนรถที่ให้บริการเพิ่มขึ้นเป็นการกระจายการให้บริการสู่พื้นที่อุตสาหกรรมภาคกลางของประเทศ รวมถึงการนำรถที่หมดภาระทางการเงินมาให้บริการในบางส่วนตามแผนธุรกิจของบริษัทในปี 2566 ถือเป็นโอกาสการเติบโตที่ดีของบริษัทในการเพิ่มความมั่นคงทางด้านรายได้และความแข็งแรงทางด้านพื้นฐานกิจการ” นายปิยะ กล่าว