RT เผยธุรกิจ Q3/66 เติบโตดี เร่งเข้าพื้นที่โครงการก่อสร้างตามแผน พร้อมรับรู้รายได้ต่อเนื่อง

RT เผยธุรกิจ Q3/66 เติบโตดี เร่งเข้าพื้นที่โครงการก่อสร้างตามแผน พร้อมรับรู้รายได้ต่อเนื่อง

RT เผยทิศทางธุรกิจไตรมาส 3/2566 เติบโตดี เร่งเข้าพื้นที่ดำเนินงานก่อสร้างตามแผน โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพล้ จังหวัดระยอง และ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองแอ่ง จังหวัดตราด พร้อมส่งมอบงานเก่าสะท้อนราคาต้นทุนเดิม ดัน Backlog 10,101.07 ล้านบาท รับรู้รายได้ต่อเนื่องถึงปี 2572 มุ่งพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีและบุคลากรที่ความเชี่ยวชาญ จัดการต้นทุนและแรงงานก่อสร้าง ด้านงบไตรมาส 2/2566 รายได้รวม 831.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 41.39% กำไรสุทธิ 20.98 ล้านบาท  

นายชวลิต ถนอมถิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ RT ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านวิศวกรรมโยธาและธรณีเทคนิค เปิดเผยว่า ทิศทางธุรกิจไตรมาส 3/2566 มีแนวโน้มเติบโตดีต่อเนื่อง โดยบริษัทรับงานโครงการก่อสร้าง สามารถเข้าพื้นที่ และเริ่มบริหารงานพร้อมรับรู้รายได้ต่อเนื่องตามแผนงานที่วางไว้ อาทิ งานก่อสร้างเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพล้ จังหวัดระยอง มูลค่า 435.04 ล้านบาท และ งานก่อสร้างทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองแอ่ง จังหวัดตราด มูลค่า 634.44 ล้านบาท อีกทั้งมีแผนเตรียมเข้าดำเนินงานก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ สัญญาที่ 1 ในส่วนการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟช่วงเด่นชัย-งาว มูลค่า 2,142.59 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทมุ่งเน้นพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น ด้วยการเพิ่มความรวดเร็วจากการลดขั้นตอนงาน เพื่อเร่งส่งมอบงานสะท้อนต้นทุนเดิม อาทิ งานโครงการปรับปรุงดินชั้นฐานรากอ่างเก็บน้ำมรสวบ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มูลค่า 102.65 ล้านบาท และ งานโครงการฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 2196 ตอนนางั่ว-ทุ่งสมอ จังหวัดเพชรบูรณ์ มูลค่าโครงการ 47.02 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีมูลค่างานในมือ (Backlog) ประมาณ 10,101.07 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566) โดยจะทยอยรับรู้รายได้ถึงปี 2572

ขณะที่ บริษัทมีสัดส่วนงานก่อสร้างของบริษัท โดยแบ่งเป็น งานประเภทก่อสร้างอุโมงค์ 44%, งานสร้างเขื่อนและระบบชลประทาน 23%, งานท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน 7%, งานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ 2% และ งานก่อสร้างอื่น ๆ อาทิ งานก่อสร้างถนน และ งาน Slope Protection 24%

“บริษัทมีเป้าหมายพัฒนาศักยภาพเพื่อบริหารงานก่อสร้างให้อยู่ในกำหนดเวลา ด้วยเทคโนโลยีและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ควบคู่กับการจัดการต้นทุน แรงงานก่อสร้างที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการมองหาโอกาสใหม่ ๆ ในการเข้ารับงานก่อสร้าง ทั้งการเข้าร่วมประมูลงานหากบริษัทเป็นผู้มีคุณสมบัติและเจรจาเป็นผู้รับเหมาช่วงหากไม่สามารถเข้าร่วมประมูลได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งการเร่งส่งมอบเก่าที่สะท้อนราคาต้นทุนเดิมให้เสร็จสิ้นภายในปีนี้ ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทสามารถทำผลงานได้อย่างดี โดยพลิกกลับมาทำกำไรได้ อย่างไรก็ตามบริษัทยังไม่หยุดที่จะเดินหน้าตามแผนกลยุทธ์ เพื่อสร้างการเติบโตตามเป้าหมายต่อไปที่วางไว้” นายชวลิต กล่าวเพิ่มเติม

สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2566 บริษัทมีรายได้รวม 831.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีรายได้รวม 588.39 ล้านบาท จำนวน 243.53 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 41.39% และมีกำไรสุทธิ 20.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 0.21 ล้านบาท จำนวน 20.77 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 9,890.48% จากการส่งมอบงานเก่าที่มีราคาต้นทุนเดิมได้ตามแผนงาน และการทยอยรับรู้รายได้จากงานก่อสร้างในมือที่มีการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งการบริหารต้นทุนก่อสร้างที่ดีขึ้น