บุญรอด ซัพพลายเชน จับมือ พี.เอส.พี. สเปเชียลตี้ส์ และ ว.ศิริกาญออโตพาร์ท เซ็น MOU ผนึกกำลัง ร่วมลงทุนโครงการพัฒนาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หล่อลื่น ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการผลิต โลจิสติกส์ และยานยนต์ ต่อยอดจุดแข็ง เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

บุญรอด ซัพพลายเชน จับมือ พี.เอส.พี. สเปเชียลตี้ส์ และ ว.ศิริกาญออโตพาร์ท เซ็น MOU ผนึกกำลัง ร่วมลงทุนโครงการพัฒนาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หล่อลื่น ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการผลิต โลจิสติกส์ และยานยนต์ ต่อยอดจุดแข็ง เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

บริษัท บุญรอด ซัพพลายเชน จำกัด หรือ BRS ผู้นำบริการด้านซัพพลายเชนโซลูชันและโลจิสติกส์แบบครบวงจรทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน ร่วมมือกับ บริษัท พี.เอส.พี. สเปเชียลตี้ส์ จำกัด (มหาชน) หรือ PSP ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์หล่อลื่นแบบครบวงจรของภูมิภาคอาเซียน และบริษัท ว.ศิริกาญออโตพาร์ท จำกัด หรือ VSK ผู้นำด้านการจัดจำหน่ายชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์และน้ำมันเครื่อง ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในโครงการลงทุนเพื่อพัฒนาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หล่อลื่นและผลิตภัณฑ์พิเศษสำหรับยานยนต์และอุตสาหกรรม ตอกย้ำแผนการร่วมมือกับพันธมิตรในหลายโมเดล เพื่อร่วมขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมการผลิต โลจิสติกส์ และยานยนต์ ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงสุดสู่การดำเนินธุรกิจแบบครบวงจร

ในวันที่ 6 กันยายน 2566 ทั้ง 3 บริษัท ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อศึกษาแนวทางการร่วมลงทุนในโครงการการพัฒนาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หล่อลื่นและผลิตภัณฑ์พิเศษสำหรับยานยนต์และอุตสาหกรรม ซึ่งรวมไปถึง น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์และเครื่องจักรอุตสาหกรรม จาระบี น้ำยาหล่อเย็น น้ำมันเบรก น้ำมันเกียร์ น้ำมันเฟืองท้าย หัวเชื้อและสารเติมแต่ง น้ำมันถ่ายเทความร้อน น้ำมันเทอร์ไบร์ น้ำมันสำหรับงานโลหะ น้ำมันไฮดรอลิก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต้นทุนจากขนาดธุรกิจที่ขยายใหญ่ขึ้น และเพิ่มมิติการขับเคลื่อนธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมที่หลากหลาย โดยมุ่งเน้นขยายธุรกิจในเฟสแรกผ่านฐานลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจของพาร์ทเนอร์ทุกฝ่าย โดยความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นการผสานความแข็งแกร่งของทุกฝ่าย และขยายธุรกิจให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงสุด พร้อมยกระดับการให้บริการแบบครบวงจรอย่างเต็มรูปแบบ

นายวศะ โฆษะทัต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บุญรอด ซัพพลายเชน จำกัด กล่าวว่า “บุญรอด ซัพพลายเชน มีรากฐานความแข็งแกร่งของเครือข่ายบริการซัพพลายเชนโซลูชันและโลจิสติกส์ รวมถึงเครือข่ายในอุตสาหกรรมโรงงาน ที่ครอบคลุมทั้งภายในประเทศและภูมิภาคอาเซียน ซึ่งเราให้ความสำคัญในการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรในหลายโมเดล ทั้งในอุตสาหกรรมเดียวกันเอง และข้ามอุตสาหกรรม เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งไปด้วยกัน โดยความร่วมมือของเรากับ PSP และ VSK จะถือเป็นก้าวสำคัญในแผนการเติบโตระยะยาว เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมายที่หลากหลาย ให้มีขีดความสามารถการแข่งขันสูงสุด”

นายเสกสรร ครองพาณิชย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พี.เอส.พี. สเปเชียลตี้ส์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ตลาดผลิตภัณฑ์หล่อลื่นในประเทศไทย เป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่มากกว่า 500 ล้านลิตร หรือคิดเป็นมูลค่าตลาดกว่า 5 หมื่นล้านบาท ซึ่งเป็นตลาดที่เติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งภาคยานยนต์และภาคอุตสาหกรรม ผ่านนโยบายสนับสนุนการลงทุนจากภาครัฐและการขยายธุรกิจจากภาคเอกชน การลงนามในบันทึกความเข้าใจนี้ ถือเป็นอีกก้าวที่สำคัญของ PSP หลังจากนำบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ที่ได้ร่วมมือกับผู้ให้บริการด้านซัพพลายเชนโซลูชันและโลจิสติกส์แบบครอบวงจรอย่างบุญรอด ซัพพลายเชน และ ว.ศิริกาญออโตพาร์ท ความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นการต่อยอดจุดแข็งและฐานธุรกิจของพาร์ทเนอร์ในแต่ละฝ่าย เพื่อสร้างการเติบโตในอนาคตแบบครบวงจร”

นายชูเกียรติ  จันทโชติบุตร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ว.ศิริกาญออโตพาร์ท จำกัด กล่าวว่า “บริษัทเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าและอะไหล่สำหรับรถยนต์และรถเพื่อการพาณิชย์ พร้อมด้วยความครอบคลุมของกลุ่มสินค้า ทั้งกลุ่มอะไหล่แท้จากผู้ผลิตรถยนต์และอะไหล่ทดแทนคุณภาพสูงจากผู้ผลิตชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเราให้ความสำคัญและให้ความร่วมมือกับ 2 พันธมิตรหลัก ได้แก่ บริษัท บุญรอด ซัพพลายเชน  ผู้ให้บริการด้านซัพพลายเชนโซลูชันและโลจิสติกส์แบบครบวงจร และ บริษัท พี.เอส.พี. สเปเชียลตี้ส์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์หล่อลื่นแบบครบวงจร  ซึ่งทั้ง 3 บริษัทได้เป็นผู้นำธุรกิจในด้านต่างๆ ได้จับมือกัน ร่วมเป็นพันธมิตร เพื่อต่อยอดธุรกิจ ให้เติบโตในตลาดได้อย่างยั่งยืน”