บล.คิงส์ฟอร์ด ชูพันธกิจ “ดูแลสุขภาพการเงินของคุณสู่ความมั่งคั่ง” พร้อมตอกย้ำแคมเปญ “คืนค่าธรรมเนียมส่วนเกิน” ตอบแทนสมาชิกอย่างต่อเนื่อง

บล.คิงส์ฟอร์ด ชูพันธกิจ "ดูแลสุขภาพการเงินของคุณสู่ความมั่งคั่ง" พร้อมตอกย้ำแคมเปญ “คืนค่าธรรมเนียมส่วนเกิน” ตอบแทนสมาชิกอย่างต่อเนื่อง

บริษัท หลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) โบรกเกอร์สุดเก๋าสมาชิกตลาดหลักทรัพย์ หมายเลข 15 ผู้นำด้านภูมิปัญญาการเงินและธุรกิจการลงทุน โดยยึดมั่นในพันธกิจ "ดูแลสุขภาพการเงินของคุณสู่ความมั่งคั่ง" หรือ "Kingsford For Your Financial Health" อย่างปลอดภัย

ซึ่ง ณ วันนี้ บล.คิงส์ฟอร์ด ให้ความสำคัญด้านระบบความปลอดภัยและเทคโนโลยีที่นำมาใช้ให้มีคุณภาพสูง เพื่อสุขภาพการลงทุนที่สร้างสรรค์ ทันสมัย ลงทุนง่าย รวมทุกสิ่งครบ จบในที่เดียว

นายประจวบ ศิริรัตน์บุญขจร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) เผยว่า “บริษัทให้ความสำคัญสูงสุดต่อการวางระบบความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลและทรัพย์สินของลูกค้า รวมทั้งพัฒนาระบบ เพื่อให้การทำงานภายในองค์กรมีความสะดวกรวดเร็ว โดยเริ่มจาก 3 ขั้นตอนง่ายๆ คือ 1.) สนับสนุนการทำงานของบุคลากรอย่างเต็มที่ เช่นการจัดเตรียมอุปกรณ์การทำงานที่ทันสมัยอย่างเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีที่สุด  2.) ส่งเสริมพนักงานให้มี Work & Life Balance ที่ดี ซึ่งแน่นอนว่าจะส่งผลต่อการให้บริการลูกค้า อย่างใส่ใจเสมือนเป็นคนสำคัญของเราเอง 3.) วางระบบตรวจสอบ แก้ไข อนุมัติ เอกสารการทำงานภายในองค์กรให้เป็นไปในรูปแบบ electronic เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ทำจากที่ใดก็ได้และยังสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้อย่างมีการบันทึกที่แน่ชัด ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้ระบบการบริการของ บล.คิงส์ฟอร์ด สามารถพัฒนาขึ้นได้อย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้”

นอกจากการให้ความสำคัญด้านสุขภาพการลงทุนแล้ว บล.คิงส์ฟอร์ด ยังคงไม่ลืมที่จะมอบของขวัญตอบแทนลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์อย่างต่อเนื่อง โดยสานต่อแคมเปญที่มีมาแล้วอย่างต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 3 ปี ด้วยการคืนค่าธรรมเนียมส่วนเกินจากที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เรียกรับให้กับลูกค้าเมื่อครบ 1 ปี  โดยบริษัทฯ จะทำการคำนวณค่าธรรมเนียมส่วนเกิน และคืนให้กับลูกค้าในช่วง เดือน พฤษภาคม-มิถุนายน ของทุกปี ตามปริมาณการซื้อขายจริงของลูกค้าแต่ละราย

ทั้งนี้ บริษัท หลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) เปิดให้บริการด้านการลงทุนมาแล้วกว่า 9 ปี มีความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาการลงทุนที่หลากหลาย ทั้งการเป็นตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การค้าหลักทรัพย์ การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์(ตราสารทุนและตราสารหนี้) และงานด้านวาณิชธนกิจ เป็นต้น รวมถึงมีทีมนักวิเคราะห์ที่แข็งแกร่ง ผลิตบทวิเคราะห์ที่ถูกต้อง แม่นยำ เผยแพร่เป็นความรู้กับบรรดานักลงทุนได้นำไปใช้ประกอบการพิจารณาการลงทุนอย่างมีคุณภาพ