TEGH ร่วมงาน Opportunity Day ประจำไตรมาส 2/66 ตั้งเป้ายอดขายยางแท่งปีนี้ 2 แสนตัน

TEGH ร่วมงาน Opportunity Day ประจำไตรมาส 2/66 ตั้งเป้ายอดขายยางแท่งปีนี้ 2 แสนตัน

คุณสินีนุช โกกนุทาภรณ์  กรรมการผู้จัดการ และคุณวงศ์กฤษณ์ เจียมศรีพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านกลยุทธ์องค์กร  บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์  จำกัด (มหาชน) (TEGH) ถ่ายภาพร่วมกัน ภายหลังนำเสนอข้อมูลในงาน บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน หรือ Opportunity Day ประจำไตรมาส 2/66 โดยคาดการณ์แนวโน้มปริมาณขายยางแท่งในปีนี้จะเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 200,000 ตัน โดยครึ่งปีแรกมียอดขายแล้ว  98,933 ตัน ส่วนโครงการขยายกำลังการผลิตต่างๆ ที่อยู่ระหว่างดำเนินงานมีความคืบหน้าตามแผน และบริษัทฯได้พยายามมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอย่างเต็มที่ เพื่อควบคุมต้นทุนการผลิตต่อหน่วยให้อยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้  โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเร็ว ๆ นี้