TRP จัดงาน Analyst Meeting ฉายภาพธุรกิจ ก่อนเสนอขาย IPO 90 ล้านหุ้น

TRP จัดงาน Analyst Meeting ฉายภาพธุรกิจ ก่อนเสนอขาย IPO 90 ล้านหุ้น

ผศ. นพ. ชลธิศ สินรัชตานันท์ (แถวหน้าคนกลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร,  นพ. ชัยยศ เด่นอริยะกูล (แถวหน้าที่ 3 จากขวา) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, น.ท.หญิง พญ. สุวรรณี จิรยั่งยืน ร.น. (แถวหน้าที่ 4 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร, นพ. คงศักดิ์ เตชะวิบูลย์ผล (แถวหน้าที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ, นายจักรชลัช สินรัชตานันท์ (แถวหน้าซ้ายสุด) ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด, นางดารณี ทับแก่น (แถวหน้าขวาสุด) ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน  บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน) หรือ TRP ผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาลด้านคลินิกเวชกรรม ภายใต้ชื่อ “ธีรพรคลินิก” เพื่อให้บริการศัลยกรรมความงามบนใบหน้าแก่บุคคลทั่วไป พร้อมด้วย นายเอกจักร บัวหภักดี (แถวหน้าที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ, นายชยุตม์ ภมรชัยศิริกิจ    (แถวหน้าที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัท แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ร่วมนำเสนอข้อมูลการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (IPO) จำนวน 90 ล้านหุ้น คิดเป็น 25.71 % ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้น ภาพรวมการดำเนินธุรกิจและแผนงานในอนาคต เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในหมวดธุรกิจบริการ (SERVICE) ให้แก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำ ภายในงาน TRP Analyst Meeting ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 2  โรงแรมมิลเลเนียม ฮิลตันกรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้