เด็กซ์ซอนเปิดบ้านต้อนรับกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

เด็กซ์ซอนเปิดบ้านต้อนรับกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

นายกรเมศร์  คำแสน ผู้อำนวยการฝ่ายพาณิชย์ บมจ.เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี ( DEXON ) ผู้ให้บริการตรวจสอบทางวิศวกรรม และสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี และเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำระดับโลกที่มีศักยภาพในการผลิตเทคโนโลยีด้านการตรวจสอบและการประเมิน ให้การต้อนรับผู้บริหารระดับสูง และเจ้าหน้าที่จากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เข้าเยี่ยมศูนย์วิจัยและพัฒนาของบริษัทฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สร้างสรรค์และพัฒนางานด้านนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ให้บริการตรวจสอบทางวิศวกรรมที่มีความเชี่ยวชาญสูง   โดยการเยี่ยมชมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับเทคโนโลยีในการกำกับดูแลกิจการปิโตรเลียมในประเทศไทย เด็กซ์ซอนพร้อมที่จะช่วยเหลือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วนในการดำเนินกิจการที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม พร้อมทั้งยังคงมุ่งมั่นกับกระบวนการและการส่งมอบบริการตรวจสอบที่มีคุณภาพ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้