บลจ. พรินซิเพิล ต่อยอดความสำเร็จกองทุนเวียดนาม PRINCIPAL VNEQ ให้ผลตอบแทนอันดับ 1 กลุ่มกองทุนหุ้นเวียดนามในไทย เปิดตัวกองทุน ‘เวียดนาม RMF’ เสนอขายครั้งแรก 11 – 22 ก.ย.นี้ รับสิทธิลดหย่อนภาษีพร้อมโปรโมชั่นเมื่อมียอดซื้อทุกๆ 5 หมื่นบาท

บลจ. พรินซิเพิล ต่อยอดความสำเร็จกองทุนเวียดนาม PRINCIPAL VNEQ ให้ผลตอบแทนอันดับ 1 กลุ่มกองทุนหุ้นเวียดนามในไทย เปิดตัวกองทุน ‘เวียดนาม RMF’ เสนอขายครั้งแรก 11 – 22 ก.ย.นี้ รับสิทธิลดหย่อนภาษีพร้อมโปรโมชั่นเมื่อมียอดซื้อทุกๆ 5 หมื่นบาท

บลจ. พรินซิเพิล ต่อยอดความสำเร็จกองทุนเปิด PRINCIPAL VNEQ ที่ได้รับมอร์นิ่งสตาร์ ดาว หลังกองทุนสร้างผลงานให้ผลตอบแทน เดือนแรกของปีนี้ที่ 21.9% ขึ้นอันดับ 1 กลุ่มกองทุนหุ้นเวียดนามในประเทศไทยและเอาชนะดัชนีเปรียบเทียบ  เพิ่มทางเลือกการลงทุนในหุ้นเวียดนามพร้อมรับสิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้ เปิดตัวกองทุนเปิด “พรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ” (PRINCIPAL VNEQRMF) ที่เข้าลงทุนในกองทุนหลัก PRINCIPAL VNEQ ซึ่งบริหารจัดการโดยทีมผู้เชี่ยวชาญทั้งไทยและเวียดนาม เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 11 – 22 กันยายน 2566 พร้อมโปรโมชั่นยอดลงทุนทุกๆ หมื่นบาท รับฟรีหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด PRINCIPAL DPLUS มูลค่า 100 บาท

นายจุมพล สายมาลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด เปิดเผยว่า จากความสำเร็จของการบริหารจัดการกองทุน “กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้” หรือ “Principal Vietnam Equity Fund” (PRINCIPAL VNEQ) ที่ได้รับมอร์นิ่งสตาร์ ดาว โดยสามารถสร้างผลตอบแทนกองทุนฯ ช่วง เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค.- ก.ค. 2566) เป็นอันดับ ของกลุ่มกองทุนหุ้นเวียดนามในประเทศไทยที่ 21.19% ชนะดัชนีเปรียบเทียบที่ทำได้ 17.81% ขณะที่ผลการดำเนินงานของกองทุน ฯ ช่วง เดือน 6 เดือน และ ปี อยู่ที่ 18.45% 12.71% และ -2.84% ตามลำดับ สูงกว่าดัชนีเปรียบเทียบในช่วงเวลาเดียวกันอยู่ที่ 17.08%, 11.27% และ - 12.27% ตามลำดับ

ล่าสุดบลจ. พรินซิเพิลจึงเปิดตัว “กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ” หรือ Principal Vietnam Equity Retirement Mutual Fund” (PRINCIPAL VNEQRMF) เพื่อเพิ่มทางเลือกแก่ผู้ที่ต้องการลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนามเพื่อออมเงินสำหรับการเกษียณอายุผ่านกองทุนรวม พร้อมรับสิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้และรับโปรโมชั่นเมื่อสะสมยอดลงทุนในกองทุนดังกล่าวทุกๆ 50,000 บาท จะได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด PRINCIPAL DPLUS มูลค่า 100 บาทอีกด้วย

ทั้งนี้ กองทุนเปิด PRINCIPAL VNEQRMF เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) วันที่ 11 – 22 กันยายน 2566 มีทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท (Greenshoe 15%) สั่งซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท โดยเป็นกองทุนรวมประเภท Feeder Fund และ RMF ที่จะเข้าลงทุนในกองทุนเปิด PRINCIPAL VNEQ เป็นกองทุนหลัก ซึ่งบริหารจัดการโดยทีมผู้เชี่ยวชาญการลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนามทั้งชาวไทยและเวียดนาม นำโดยนายชาตรี มีชัยเจริญยิ่ง หัวหน้าการลงทุนฝ่ายตราสารทุน บลจ. พรินซิเพิล พร้อมทีมงานที่มีประสบการณ์สูง โดยกองทุนดังกล่าวมีกลยุทธ์บริหารกองทุนเชิงรุก (Active Management) เข้าลงทุนโดยตรงในหุ้นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เวียดนามหรือมีธุรกิจหลักอยู่ในประเทศเวียดนาม เพื่อคัดเลือกหุ้นที่มีพื้นฐานดี มีศักยภาพเติบโตในอนาคต และเป็นผู้ชนะในระยะยาว โดยทีมบริหารกองทุนมุ่งเน้นการลงทุนอย่างระมัดระวังภายใต้กลยุทธแบบบาร์เบล (Barbell) คือลงทุนในหุ้นกลุ่ม Defensive ที่มีผลการดำเนินงานมั่นคงในทุกวัฏจักรเศรษฐกิจ และหุ้นกลุ่ม Quality Growth หรือหุ้นกลุ่มเติบโต รวมถึงกระจายการลงทุนในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น การเงิน, เทคโนโลยีสารสนเทศ, สินค้าฟุ่มเฟือย, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, วัสดุ, กองทุน ETF เป็นต้น

นายจุมพล กล่าวว่า ประเทศเวียดนามมีศักยภาพเติบโตที่ดีและจุดเด่นหลากหลาย โดยอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ย้อนหลัง 30 ปี (ปี 2536 – 2565) เฉลี่ยสูงถึง 6.4% ต่อปี และคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะเติบโตต่อเนื่องเฉลี่ย 6.7% ต่อปีในช่วงปี 2567 – 2571 เนื่องจากประเทศเวียดนามมีการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) มากขึ้นโดยในปี 2565 มีสัดส่วนประมาณ 4% ของ GDP จากปัจจัยด้านแรงงานที่มีคุณภาพดีแต่ค่าแรงขั้นต่ำไม่สูง และปัจจัยด้านภาษีเพราะเวียดนามมีการทำข้อตกลงการค้าเสรี (FTAs) มากที่สุดในภูมิภาคอาเซียน ทำให้เวียดนามเป็นศูนย์กลางการผลิตที่มั่นคงและเติบโตแห่งหนึ่งของโลก อีกทั้งเวียดนามยังมีการเติบโตในภาคการท่องเที่ยวและการขยายตัวของสังคมเมือง ประชาชนมีรายได้ต่อประชากรเติบโตสูงที่สุดในอาเซียนและกำลังก้าวสู่ประเทศที่มีรายได้ปานกลางถึงสูง ทำให้การบริโภคในประเทศแข็งแกร่ง ในขณะที่เศรษฐกิจและธุรกิจได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและธนาคารกลาง ทั้งการประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และ การออกมาตรการให้ผู้ออกหุ้นกู้ที่ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและเงินต้นคืนแก่ผู้ถือหุ้นกู้ภายในกำหนด สามารถเจรจาขอขยายระยะเวลาชำระดอกเบี้ยและเงินต้นได้ หรือมาตรการที่อนุญาตให้ลูกหนี้ธนาคารสามารถเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ได้ เป็นต้น

โดยภาพรวมเศรษฐกิจเวียดนามล่าสุดนั้น อัตราเงินเฟ้อเดือนมิถุนายน 2566 ลดลงมาอยู่ที่ระดับ 2% ซึ่งต่ำที่สุดในรอบ ปี จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย เดือนแรกมีจำนวนกว่า 6.6 ล้านคน คิดเป็น 83% ของเป้าหมายของรัฐบาลเวียดนามที่ตั้งไว้ที่ ล้านคน ในขณะที่ตัวเลขการค้าปลีกของเวียดนามอยู่ที่ 7.1% ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่ประมาณ 8% ทั้งนี้คาดกาณ์ว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางเวียดนามตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมานั้น จะส่งผลให้มีอุปสงค์ในภาคอสังหาริมทรัพย์และการบริโภคในประเทศเพิ่มขึ้น ซึ่งจะทำให้ตัวเลขการค้าปลีกนี้กลับขึ้นมาสู่ภาวะปกติได้

สำหรับการลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนามยังมีความน่าสนใจเนื่องจากราคาตลาดหุ้นปัจจุบันอยู่ในระดับต่ำ โดยค่า Forward P/E ratio อยู่ที่ระดับ 10 เท่าซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ย ปี ที่อยู่ที่ 12.4 เท่า หรือต่ำกว่าประมาณ ประมาณ -1 S.D ในขณะที่การเติบโตของตลาดหุ้นตั้งแต่ปี 2561 – 2567 คาดว่าจะเติบโตสูงถึงปีละ 14% จึงถือได้ว่าตลาดหุ้นเวียดนามเป็นตลาดที่ราคาถูกแต่มีการเติบโตสูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ในเอเชีย โดยตลาดหุ้นเวียดนามยังเหมาะกับการลงทุนเพื่อกระจายความเสี่ยงอีกด้วยเนื่องจากเป็นตลาดที่มีความสัมพันธ์ (Correlation) ต่ำกับตลาดหุ้นประเทศเกิดใหม่ เช่น ประทศจีน หรือประเทศไทย

“เราคือผู้เชี่ยวชาญในการบริหารกองทุนหุ้นเวียดนาม โดยมีความแข็งแกร่งของทีมผู้จัดการกองทุนที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทั้งชาวไทยและเวียดนามที่พิสูจน์ผลงานจากการสร้างผลตอบแทนที่ดีต่อเนื่องในระยะยาว เหมาะกับการลงทุนในรูปแบบ RMF ที่เป็นการลงทุนระยะยาว ดังนั้นเราเชื่อมั่นว่าการลงทุนในกองทุน PRINCIPAL VNEQRMF นอกจากผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีแล้ว โอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวได้อีกด้วย” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.พรินซิเพิล กล่าว

สำหรับผู้สนใจติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด โทร. 02-686-9500 หรือ www.principal.th หรือดูข้อมูลกองทุนเพิ่มเติมที่ https://www.principal.th/th/principal/VNEQRMF นอกจากนี้สามารถเปิดบัญชีและทำรายการซื้อผ่าน Principal TH Mobile App สามารถดาวน์โหลดที่ App Store และ Google Play และ https://www.principal.th/th/principalTH.html

 

คำเตือน

PRINCIPAL VNEQRMF บริษัทจัดการจะยังไม่เปิดให้มีการสับเปลี่ยนเข้าจากกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ และกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการอื่น รวมถึงยังไม่เปิดรับเงินที่โอนมาจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (RMF for PVD) ในช่วงของการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

ผู้ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน / PRINCIPAL VNEQRMF และ PRINCIPAL VNEQ ลงทุนกระจุกตัวในประเทศเวียดนาม ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย / ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวด้วย หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี / บริษัทจัดการใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน (Hedging) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน/กองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจได้รับกำไร หรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืน ต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ / ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรศึกษาผลการดำเนินงานของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดของกองทุนใน https://www.principal.th/th/mutual-fundth ก่อนตัดสินใจลงทุน / Copyright @ 2023 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสริช์ ประเทศไทย สงวนลิขสิทธิ ข้อมูลที่ประกอบในเอกสารนี้ : (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการทำซ้ำ หรือเผยแพร่ (3) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนำข้อมูลไปใช้อ้างอิง ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต