เฟดเอ็กซ์ ประกาศความร่วมมือด้านการรีไซเคิลขยะ มุ่งขับเคลื่อนความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

เฟดเอ็กซ์ ประกาศความร่วมมือด้านการรีไซเคิลขยะ มุ่งขับเคลื่อนความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส (FedEx Express) บริษัทในเครือเฟดเอ็กซ์ คอร์ปอเรชัน (FedEx Corp.) (NYSE: FDX) หนึ่งในบริษัทผู้ให้บริการขนส่งสินค้าด่วนรายใหญ่ที่สุดของโลก ประกาศความร่วมมือกับพันธมิตรใหม่ บริษัท เอ็น15 เทคโนโลยี (N15 Technology) นำขยะจากการขนส่งของบริษัทมาแปลงเป็นเชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel: RDF) ผ่านโครงการ ‘ขยะกำพร้าสัญจร’ (Orphan Waste) โดยตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 โครงการฯ ได้ทำการส่งมอบขยะที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ เช่น พลาสติกห่อพัสดุ สติ๊กเกอร์ติดฉลาก และแกนกระดาษ ไปแล้วกว่า 120 กิโลกรัม

โครงการขยะกำพร้าสัญจรของ เอ็น15 เทคโนโลยี ได้จัดตั้งสถานีบริการที่รวบรวมขยะมูลฝอยที่ไม่เป็นอันตรายจากชุมชน เพื่อทำการคัดแยก และแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงขยะด้วยเตาเผาปูนซีเมนต์ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการบริหารจัดการขยะโดยลดการส่งขยะไปยังหลุมฝังกลบ และมีส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างก๊าซมีเทน

“เฟดเอ็กซ์ เข้าใจว่าการทำธุรกิจของเราส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเรามีความมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบเหล่านี้ ผ่านแนวทางการ ‘ลด-ทดแทน-และปฏิวัติ’ (Reduce, Replace, Revolutionize) ในการดำเนินงาน” นายเทียน หลง วูน กรรมการผู้จัดการเฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส ประเทศไทยและมาเลเซีย ได้กล่าวไว้ “ซึ่งความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพของเราผ่านโครงการประเภทนี้ จะช่วยขับเคลื่อนชุมชนในประเทศไทยให้มีอนาคตที่ยั่งยืน”