“แอสเซทไวส์” จับมือ มูลนิธิเครือข่ายพัฒนาบ้านเด็ก ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานก่อสร้าง ร่วมส่งมอบที่อยู่อาศัยคุณภาพและรอยยิ้มอย่างยั่งยืน

“แอสเซทไวส์” จับมือ มูลนิธิเครือข่ายพัฒนาบ้านเด็ก ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานก่อสร้าง ร่วมส่งมอบที่อยู่อาศัยคุณภาพและรอยยิ้มอย่างยั่งยืน

วุฒิ วิพันธ์พงษ์ (ซ้าย) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารความยั่งยืนทางธุรกิจและสิ่งแวดล้อม บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) จับมือ เซบาสเตียน มอร์เชอร์วาลิเย่ร์ (ขวา) Executive Director มูลนิธิเครือข่ายพัฒนาบ้านเด็ก ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) การยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานในแคมป์ก่อสร้างของแอสเซทไวส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้แรงงานคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีคุณภาพและเข้าถึงหลักโครงสร้างพื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็น การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในแคมป์ที่พักอาศัยของคนงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐาน การสร้างพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กที่อยู่อาศัยในแคมป์ระหว่างที่พ่อแม่ไปทำงาน รวมถึงการส่งเสริมให้บุตรหลานของแรงงานได้มีโอกาสเข้าถึงระบบการศึกษา เพราะแรงงานคือทรัพยากรบุคคลที่เป็นหัวใจสำคัญในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ที่แอสเซทไวส์ให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่อง

โดยมูลนิธิเครือข่ายพัฒนาบ้านเด็กภายใต้ UNICEF เป็นหน่วยงานที่ช่วยให้คำปรึกษา และให้องค์ความรู้ในการดำเนินงานให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนด้านแรงงาน และแอสเซทไวส์มีความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบที่อยู่อาศัยคุณภาพให้กับลูกค้า ควบคู่ไปกับการส่งมอบรอยยิ้มให้กับแรงงานให้เติบโตควบคู่กันอย่างยั่งยืน